نویسنده = سروش فتحی
تعداد مقالات: 4
1. بررسی عوامل موثر بر رفتارهای وندالیستی جوانان با تأکید بر نقش حاشیه نشینی (مورد مطالعه: جوانان شهر تهران)

دوره 4، شماره 2(پیاپی 10)، تابستان 1391، صفحه 51-63

سروش فتحی؛ هاشم آرام؛ حبیب‌الله کریمیان


2. بررسی وضعیت مشارکت اجتماعی شهروندان در نواحی منطقه 5 شهر تهران

دوره 3، شماره 3(پیاپی 7)، پاییز 1390، صفحه 93-124

سروش فتحی؛ جمیله فدوی


3. مدیریت شهری و نقش مداخلات اجتماعی انجمن های محلی در کاهش آسیب های اجتماعی شهری

دوره 2، شماره 2(پیاپی 2)، تابستان 1389، صفحه 89-125

سروش فتحی؛ زهرا زارع؛ حسن عماری


4. عوامل موثر در گسترش مهاجرت به کلانشهر تهران

دوره 1، شماره 3(پیاپی 3)، زمستان 1388، صفحه 27-44

کریم حمدی؛ سروش فتحی