نویسنده = احمد آفتاب
تعداد مقالات: 3
1. بررسی، تحلیل و رتبه‌بندی سطوح برخورداری محلات بافت فرسوده شهر ارومیه

دوره 8، شماره 25، بهار 1395، صفحه 80-90

علیرضا سلیمانی؛ احمد آفتاب؛ احمد شیخ‌احمدی


2. طراحی پیاده‌راه با تاکید بر سرمایه اجتماعی (نمونه موردی: پیاده‌راه تربیت تبریز)

دوره 7، شماره 22، تابستان 1394، صفحه 64-74

میرنجف موسوی؛ احمد آفتاب؛ ابراهیم علی‌پور


3. تحلیل و ارزیابی میزان تحقق‌پذیری حکمرانی خوب شهری در ارومیه

دوره 7، شماره 21، بهار 1394، صفحه 66-80

علیرضا سلیمانی؛ احمد آفتاب؛ شبنم صدق‌کار