نویسنده = مهیا مطهری
تعداد مقالات: 1
1. مقایسه روش انتخاب شهردار در ایران و هفت کشور اروپایی

دوره 10، شماره 34، تابستان 1397، صفحه 61-75

ناصر برک پور؛ مهیا مطهری