کلیدواژه‌ها = مدیریت شهری
تعداد مقالات: 39
2. تحلیل تجربی هزینه‌های غیرمالی تحمیلی به شهرداری آجین ناشی از عدم تخصیص اعتبارات عمرانی

دوره 11، شماره 39، پاییز 1398، صفحه 105-116

سید مهدی حسینیان؛ سیاوش مرادی مکرم؛ حمید اسدی


4. نقش مدیریت اطلاعات فرهنگی در مدیریت شهری(مطالعه موردی: سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران)

دوره 11، شماره 37، بهار 1398، صفحه 71-80

سید محسن میر؛ هانیه نیکومرام؛ شهره علی پور


5. نقش مدیریت شهری در پیشگیری از جرایم زیست‌محیطی در استان گیلان

دوره 10، شماره 36، زمستان 1397، صفحه 17-27

مریم باقری کچلامی؛ امیرحسین پورجوهری


6. سنجش کیفیت زندگی شهری در بافت‌های فرسوده(نمونه موردی: محله علی آباد شهر خرم آباد)

دوره 10، شماره 36، زمستان 1397، صفحه 61-74

راضیه رشیدی؛ احمد زنگانه؛ حمیدرضا صارمی


7. جایگاه، ابعاد و تحقق رقابتپذیری شهری در مدیریت شهری

دوره 10، شماره 34، تابستان 1397، صفحه 78-91

فاطمه السادات افصح حسینی؛ حسین ذبیحی؛ لعلا جهانشاهلو


8. تحلیل الگوی مدیریت شهری ایران (ساختار، عملکرد و راهبرد)

دوره 9، شماره 32، زمستان 1396، صفحه 35-52

فرضعلی سالاری سردری؛ اکبر کیانی


9. بررسی تأثیر هویت اجتماعی محلات در طرح‌های توسعه شهری

دوره 9، شماره 31، پاییز 1396، صفحه 29-35

شیما قمری؛ سید موسی پورموسوی


11. سنجش مشارکت شهروندی در مدیریت شهری مطلوب ‌(مطالعه موردی منطقه 8 قم)

دوره 9، شماره 29، بهار 1396، صفحه 17-26

سیدباقر حسینی؛ محسن کاملی


13. بررسی مولفه‌های تاثیر بر ارتقای هوش فرهنگی مدیران شهری مطالعه موردی (منطقه ده شهرداری تهران)

دوره 8، شماره 26، تابستان 1395، صفحه 57-70

سحر شتابان؛ سید موسی پور موسوی؛ علی اکبر رضایی


15. بررسی عوامل مؤثر در ناکارآمدی طرح‌های توسعه شهری ایران

دوره 7، شماره 22، تابستان 1394، صفحه 12-30

مسعود صفایی پور؛ جعفر سعیدی


17. تحلیل و ارزیابی میزان تحقق‌پذیری حکمرانی خوب شهری در ارومیه

دوره 7، شماره 21، بهار 1394، صفحه 66-80

علیرضا سلیمانی؛ احمد آفتاب؛ شبنم صدق‌کار


21. نقش شهرداریها در ارتقای مدیریت شهری با رویکرد محله گرایی

دوره 6، شماره 1 (پیاپی 17)، بهار 1393، صفحه 19-29

احسان فرخی؛ علی نوری کرمانی؛ علی اکبر رضایی


24. تحلیل نقش شهرداری به عنوان ارگان اصلی مدیریت شهری و اثرات آن بر ساختار فضایی شهر بابل

دوره 5، شماره 2(پیاپی 14)، تابستان 1392، صفحه 39-48

سعید هادی‌زاده فیروز جایی؛ زهرا خدائی