کلیدواژه‌ها = شهر ارومیه
تعداد مقالات: 3
1. بررسی، تحلیل و رتبه‌بندی سطوح برخورداری محلات بافت فرسوده شهر ارومیه

دوره 8، شماره 25، بهار 1395، صفحه 80-90

علیرضا سلیمانی؛ احمد آفتاب؛ احمد شیخ‌احمدی


2. تحلیل و ارزیابی میزان تحقق‌پذیری حکمرانی خوب شهری در ارومیه

دوره 7، شماره 21، بهار 1394، صفحه 66-80

علیرضا سلیمانی؛ احمد آفتاب؛ شبنم صدق‌کار


3. تحلیل مؤلفه‌های اثرگذار بر مشارکت شهروندان در اداره امور شهرها (مطالعه موردی: شهر ارومیه)

دوره 4، شماره 3(پیاپی 11)، پاییز 1391، صفحه 58-68

رحیم سرور؛ میرنجف موسوی؛ شمس‌اله کاظمی‌زاد