کلیدواژه‌ها = شهرداری تهران
تعداد مقالات: 10
2. بررسی راهکارهای تحقق مدیریت یکپارچه شهری در شهر تهران

دوره 10، شماره 34، تابستان 1397، صفحه 45-60

سید پویا میر مسعودی؛ رضا منصوری ارمکی


3. ارزیابی عملکرد زیست محیطی شهرداری تهران بر اساس شاخص‌های شهر سبز

دوره 10، شماره 33، بهار 1397، صفحه 1-15

مونا صالحی برمی؛ علی اکبر رضایی؛ علی نوری کرمانی


4. بررسی مولفه‌های تاثیر بر ارتقای هوش فرهنگی مدیران شهری مطالعه موردی (منطقه ده شهرداری تهران)

دوره 8، شماره 26، تابستان 1395، صفحه 57-70

سحر شتابان؛ سید موسی پور موسوی؛ علی اکبر رضایی


6. نقش شهرداری تهران در ترویج ابعاد فرهنگی سبک زندگی اسلامی(نمونه موردی:شهرداری منطقه5تهران)

دوره 6، شماره 20، زمستان 1393، صفحه 56-66

مریم نوذری؛ افسانه زمانی مقدم؛ فاطمه احمدی


8. ارزیابی اثربخشی اجرای نظام پیشنهادها بر روان‌سازی فرآیندهای اجرایی شهرداری تهران

دوره 3، شماره 3(پیاپی 7)، پاییز 1390، صفحه 79-92

مراد کردی؛ محسن قدمی؛ فرداد عدالت خواه


9. مشارکت‌ شهروندان تهرانی در حوزه فعالیت‌های شهرداری (مطالعه موردی: شهروندان منطقه 4)

دوره 3، شماره 2(پیاپی 6)، تابستان 1390، صفحه 33-53

جمال عبداله پور؛ حسن مختارپور؛ رجبعلی مختارپور