کلیدواژه‌ها = حکوم تهای محلی
تعداد مقالات: 1
1. بررسی و تعیین آسیب های روابط شورای اسلامی شهر و شهرداری

دوره 2، شماره 2(پیاپی 2)، تابستان 1389، صفحه 21-42

دکتر سید رضا صالحی امیری؛ سپیده محمد