کلیدواژه‌ها = توسعه شهری
تعداد مقالات: 3
1. ارزیابی معیارهای موفقیت آمیز مشارکت عمومی-خصوصی در توسعه شهر شیراز

دوره 9، شماره 32، زمستان 1396، صفحه 19-34

علی مریدیان؛ ناصر یارمحمدیان؛ رضا نصراصفهانی


3. بررسی وضعیت مشارکت اجتماعی شهروندان در نواحی منطقه 5 شهر تهران

دوره 3، شماره 3(پیاپی 7)، پاییز 1390، صفحه 93-124

سروش فتحی؛ جمیله فدوی