رتبه‌بندی توسعه صنعتی شهرستان‌های استان کردستان

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 ندارد

2 مسئول مکاتبات

چکیده

مقدمه و هدف پژوهش: توسعه متوازن منطقه‌ای مبنایی برای توسعه پایدار در سطوح و ابعاد مختلف محسوب می‌شود، نظام تخصیص منابع به ویژه ظرفیت‌های صنعتی، نقش مهمی در توسعه منطقه‌ای ایفا می‌نماید و یکی از اهداف اصلی توسعه متوازن و ساماندهی به نظام استقرار جمعیت، آمایش صنعتی فضا از سطح ملی گرفته تا سطح ناحیه‌ای می‌باشد که در تمامی برنامه‌های توسعه پنج‌ ساله مورد تاکید قرار گرفته است. هدف از پژوهش حاضر بررسی سطوح توسعه منطقه‌ای در سطح استان کردستان که مشتمل بر 9 شهرستان است و چگونگی توزیع امکانات صنعتی، در ناحیه مذکور می‌باشد.
روش پژوهش: بدین منظور پس از بررسی، انتخاب شاخص‌های مناسب، روش‌های آماری و تکنیک­ تصمیم‌گیری چند شاخص‌های و با استفاده از مدل TOPSIS، به رتبه­بندی توسعه صنعتی و توسعه منطقه‌ای شهرستان‌های مذکور در سال 1390 پرداخته شده است.
یافته‌ها: یافته‌های تحقیق نشان می­دهند که در رتبه‌بندی صنعتی شهرستان‌های سنندج و بیجار به ترتیب در رتبه اول و دوم، شهرستان‌های سقز و کامیاران در رتبه آخر قرار دارند.
نتیجه‌گیری: نتایج حاصل از رتبه­بندی شهرستان‌های مذکور نشان می‌دهد که اختلاف فاحشی در سطح توسعه صنعتی این شهرستان‌ها وجود­ دارد به طوری که از مجموع 8 شهرستان در ناحیه سنندج، اکثریت شهرستان‌ها در سطح پایینی از توسعه صنعتی قرار می‌گیرند.
بعلاوه شهرستان‌های سنندج و بیجار به ترتیب صنعتی­ترین شهرستان و بقیه شهرستان‌های مذکور از سطح پایین­تری از توسعه­یافتگی نسبت به آن قرار دارند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Ranking of industrial development in Kurdistan province

چکیده [English]

Introduction and Objective: Balanced regional development is the basis for sustainable development in different aspects of system resources, particularly the industrial capacities, plays an important role in regional development and one of the main objectives of balanced development and deployment of the system of organizing, planning Technology national level to regional level is the space that has been emphasized in all five-year development plans.
The main aim of present study is to examine regional development level of Kurdistan, including nine cities, and industrial facility distribution in the area.
Methods: literature reviewing, selection of appropriate indicators, statistical methods and Multi-criteria decision making techniques, industrial and regional development of the named cities in 1390 was prioritized
Results: The results show that in industrial ranking Sanandaj and Bijar are first and second, respectively, Saghez and Kamyaran ranked last.
Conclusion: The results show that the rank of divided city that there is tremendous variation in the level of industrial development of these cities so that 8 of Sanandaj city in the region, the majority of the low level of industrial development are in the city.
In addition to the industrial city of Sanandaj and Bijar city the rest of the city and the development of low Z more than it have.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Industrial development
  • Regional Development
  • Kurdistan province
  • TOPSIS