الگوهای رونق‌بخشی، نوسازی و بهسازی بافت‌های فرسوده‌‌ی شهری

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 نویسنده و مسئول مکاتبات

2 ندارد

چکیده

این مقاله بر آن است، ضمن تبیینِ انواع بافت­های آسیب­پذیر و شاخص­هایِ شناسایی بافت­های فرسوده به علل پیدایش آن پرداخته و پیشنهاداتی در زمینه­ی راه‌های برون رفت از وضعیت موجود و رونق‌بخشی به نوسازی در این بافت­ها ارائه نماید. بدین منظور با استفاده از تجربه­ی موردی شهر کاشمر این راه­کارها مورد ارزیابی تجربی قرار گرفت.
در این مقاله ضمن گونه­شناسیِ تعاریف، مفاهیم و راه­کارهای بهسازی بافت­های فرسوده، به تبیین  وضع موجود بافت‌های فرسوده­ی شهر کاشمر و طبقه­بندی آن­ها با استفاده از روش تحلیل سلسله مراتبی AHP و نیز نرم‌افزار GIS پرداخته و به نحوه­ی مداخله­ی ارکان مؤثر در این بافت‌ها اشاره شده است.  در نهایت با تقسیم­بندی بافت‌های فرسوده­ی شهر کاشمر به چهار گونه­ی "بافت فرسوده با ارزش تاریخی"،  "بافت فرسوده میانی"، "بافت فرسوده روستایی ـ شهری (دارای هسته روستایی)" و "بافت فرسوده حاشیه‌ای" شیوه­ی مداخله­ی دولت و نحوه­ی مشارکت مردم در بهسازی و نوسازی آن بیان شده است.
 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Patterns to Bringing Prosperity, Reconstruction and Improvement of the Urban Worn Texture

چکیده [English]

This article tries to explain the types of damageable textures and indices of identification of worn textures and indicates the causes of its emergence. It also offers some suggestions to exit from the current situation and to modernize the urban texture. For this purpose, using the experience of the city of Kashmar, these approaches were experimentally evaluated.
This article deals with the typology of definitions, concepts and improvement strategies for the worn textures, explains the existing worn textures of Kashmar city and their classification using hierarchical AHP analysis method and GIS software and indicates how the effective organs interfere in these textures. Finally the worn textures in the city of Kashmar are classified in four categories "worn textures with historical value", "worn middle textures ", " worn rural -urban textures (with a rural core)" and "worn marginal textures"  and the way of the intervention of the government and people's participation in the reform and reconstruction is expressed.
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • worn urban texture
  • Improvement
  • Reconstruction
  • intervention in the textures
  • the city of Kashmar