رویکرد مشارکتی و اجتماعی محور در ایجاد فضا‌های امن شهری

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 ندارد

2 نویسنده و مسئول مکاتبات

چکیده

امنیت یک حق اولیه و ضروری برای زندگی همه افراد اجتماع و شهروندان است، و البته در بیان مفهوم امنیت باید به دو بعد ذهنی و عینی آن توجه کرد. این دو بعد کاملاً بر یکدیگر تاثیر­گذار بوده و نمی­توانند به­طور مجزا بررسی شوند­. در واقع مفهوم " امنیت" و درک آن در همه ابعاد( فیزیکی،اجتماعی، روانی و ...) مشکل است و بنابراین ترقی دادن آن هم مشکل خواهد بود.
هم­چنین روشن است که نیروی انتظامی و تعدد پلیس و نگهبان برای یک فضا به تنهایی نمی­تواند ضامن تأمین امنیت شهر باشد و البته یک طرح شهر­سازی نیز به­تنهایی نمی­تواند امنیت را در کالبد شهر تزریق کند و هم­چنین روشن است که پیشگیری از جرم از هر طریقی که باشد و برقراری امنیت بسیار راحت­تر و با صرفه­تر از بر خورد با جرم خواهد بود. اما با مداخلات فیزیکی و اجتماعی به صورت موازی می­توان جو و محیط عمومی فضا­های شهری را تحت تأثیر قرار داد و میزان احساس امنیت شهروندان و درک آن­ها از محیط پیرامونشان را تغییر داد و حضور آنان را در شهر بالفعل گردانید. اما یکی از عوامل محرکه این اقدام خود شهروندان به عنوان روح حاکم بر شهر  می باشند. آنان بهتر از همه بر معضلات نا­امنی در محیط خود واقف هستند و در صورت مشارکت فعال با برنامه­ریزان شهری می­توانند محیطی امن برای خود و خانواده­شان فراهم آورند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Participatory and Social Approach to Create a Safe Urban Space

چکیده [English]

Security is a primary and essential right of all people in societies and citizens, and of course the concept of security must be expressed in two dimensions of mental and objective. These two dimensions affect each other completely, and can not be studied separately. In fact, the concept of "security" and understanding it in all aspects (physical, social, psychological, and ...) is difficult and therefore promoting it will also be difficult.
It is also clear that the army and multiplicity of police and guard forces for a space alone can not guarantee security of the city and of course designing a city alone cannot establish the security in the city. It is clear that prevention of such offenses in any way and establishing the security is more convenient and easier than defeating the crimes. But physical and social interventions can have a parallel effect on the atmosphere and urban public space and can change the citizens' feeling safe and understanding about their environment and their actual presence in the city. But one of the factors motivating this action is the citizens themselves. They are all aware of their dangerous environment and can provide a safe environment for themselves by an active cooperation by with urban planners.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Security
  • Urban space
  • promoting safety
  • participation