نقش آموزش شهروندی در بهبود مناسبات اجتماعی

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 نویسنده و مسئول مکاتبات

2 ندارد

چکیده

مفاهیم، اصول و نهادهای مربوط به شهروندی طی قرون متمادی گسترش یافته و دارای پیشینه طولانی است. یکی از مهم‌ترین وظایف نهادهای اجتماعی، آماده ساختن شهروندان جهت مشارکت هرچه بیشتر در اداره امور زندگی خودشان است. در این رابطه، آموزش شهروندی به نوعی تربیت گفته می‌شود که به توسعه و پرورش مهارت‌ها و قابلیت‌های شهروندی منجر خواهد شد. در این مقاله ضمن ارائه تصویری از آموزش شهروندی و لزوم آن در اداره بهتر امور شهرها در راستای تبیین نقش آموزش شهروندی و بهبود مناسبات اجتماعی به مفهوم آن در زندگی شهری پرداخته و سپس آموزش شهروندی در ارتقاء مناسبات اجتماعی توصیف شده است. در ادامه نیز شیوه‌های رایج جهت ارتقاء مناسبات اجتماعی معرفی، نقش سازمان‌ها و نهادهای فرهنگی در این رابطه تشریح و در نهایت فرایند تدوین برنامه‌های آموزش جهت ارتقاء مناسبات اجتماعی توصیف شده است.
 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Role of Citizenship Education in Improving Social Occasions

چکیده [English]

Concepts, principles and citizenship organizations have developed during the centuries and have a long history. One of the most important duties of social institutions is preparing citizens for participation in their own life affairs as much as possible. In this regard, education of citizens is the kind of training which leads to develop skills and capabilities of the citizens. This paper presents a picture of citizenship education and its necessity to run the city affairs better, explains the role of citizenship education to improve social occasions and its concept in urban life, and states the role of citizenship education in promotion of social occasions. Afterwards, common methods to improve social occasions and the role of cultural organizations and institutions in this regard are introduced, and finally the process of developing education programs to improve social relations is described.
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Education
  • citizenship education
  • social occasions
  • improving social relations