بررسی جایگاه و میزان اثربخشی آموزش‌های ترافیکی (با نگاهی به الگوی جهانی شهر سالم)

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 نویسنده و مسئول مکاتبات

2 ندارد

چکیده

امروزه پایبندی عموم شهروندان به هنجارهای ترافیکی، نشانگر انضباط اجتماعی و فرهنگ غالب در هر جامعه است. رفتارهای ترافیکی شهروندان اعم از پیاده، راننده و مأمور اجرایی انتظامی می‌تواند باعث ایجاد تراکم ترافیکی شده و خسارت‌ها و معضلاتی را با بهایی گزاف، به دنبال داشته باشد که این امر خود می‌تواند با آموزش‌های صحیح و بهنگام به حداقل برسد. اما متأسفانه به دلیل آنکه آموزش‌های مذکور، دارای ویژگی‌های پایدار یعنی پایایی و پویایی و نیز مؤثر بودن یعنی استاندارد و بهنگام بودن نیستند، افراد در جامعه از خوی اصلی خود عدول کرده، به سوی راحت‌طلبی و ارتکاب تخلف روی می‌آورند. در این پژوهش سعی شده است با توجه به الگوی توسعه انسانی پایدار و نیز نظم و انضباط ـ که مطلوب و منظور اصلی این پژوهش است ـ پس از بررسی ترافیک و مشکلات ساختاری آن به عنوان معضل اساسی، آشنایی با شهر سالم و الگویی مناسب برای رفتارهای شهری به دلایل ارتکاب تخلفات مربوطه پرداخته شود. در ادامه با بررسی جامعه‌شناختی یادگیری اعم از فرهنگ، آموزش، تربیت، فرایند جامعه‌پذیری و مکانیسم آن با توجه به نظریه‌ها و اصول علمی، و نیز بررسی نقش جایگاه‌ آموزشی خانواده (به عنوان رکن اصلی)، پیش‌دبستانی، دبستان، راهنمایی، دبیرستان و دانشگاه، سازمان‌های غیردولتی غیرانتفاعی و همچنین رسانه‌ها سعی در شکافتن اصول یادگیری و آموزش صحیح و بهنگام شده است. در انتها نیز با بررسی راهکار گذربان مدارس، با عنوان نمونه موردی به ارائه بحث، نتیجه‌گیری و پیشنهادها پرداخته شده است. 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Studying the Status and Effectiveness Rate of Traffic Training (With a look at the global pattern of healthy city)

چکیده [English]

This study, considering the sustainable human development model and the good discipline and order which is the main purpose of the study, reviews the traffic and its structural problems as a major problem, familiarity with a healthy city and an appropriate model for urban behavior , and  examines the reasons of the relevant irregularities. Afterwards, studying the sociology of learning - including culture, education, training, process and mechanism of sociability, according to the scientific theories and principles, studying the role and status of the family educational (as a main component), preschool, school, guidance school, secondary school and University, non-profit NGOs and media-it searches the principles of learning and correct and timely teaching. Finally, assessing the schools pathway strategy as a sample case, it provides discussion, conclusions and suggestions. 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Healthy city
  • Traffic
  • sustainable human development
  • sociability
  • traffic norms
  • education and driving culture