اولویت بندی انتخاب مکان مناسب برای ساخت تصفیه خانه های فاضلاب در راستای برنامه ریزی و توسعه ی شهری با رویکرد مدل تسلط تقریبی (مطالعه ی موردی: شهر قزوین)

نویسندگان

چکیده

مقدمه و هدف پژوهش: جمع­آوری، تصفیه و دفع بهداشتی فاضلاب یکی از موضوعات حساس در مدیریت، برنامه­ریزی و توسعه­ی شهری می­باشد. حساسیت فاضلاب به جزء ارتباط آن با بهداشت و سلامت عمومی جامعه، مربوط به سرمایه گذاری کلان، محدودیت زمین، آلودگی منابع آبی، محیط مناسب برای دفع پساب و امکانات جانبی می­باشد. بنابر این در تدوین برنامه­ریزی و توسعه­ی جامع شهری، انتخاب مکان مناسب برای تجهیز و ساخت تصفیه خانه­ی فاضلاب با لحاظ کردن معیارهای توسعه­ی شهری پایدار، محدودیت­ها و استانداردهای زیست محیطی بسیار ضرروری به نظر می­رسد. بیش­تر سازمان­هایی که به نوعی با این موضوع سر و کاردارند از روش­های غیر علمی استفاده می­نمایند که این خود موجب کم­رنگ شدن نقش تصمیم­گیری­ها و به تبع آن برنامه­ها می­شود. این پژوهش با هدف انتخاب مکان مناسب (تصمبم­گیری بهینه) برای احداث تصفیه­خانه­ی فاضلاب با رویکرد مدل­های کمی در مقایسه با روش­های غیر علمی می­باشد. مدل لحاظ شده نظر به ماهیت موضوع و داده­های اولیه­ی مدل تسلط تقریبی انتخاب شده است.
روش پژوهش: این پزوهش از لحاظ هدف از نوع کاربردی است و از طرح شبه تجربی و رویکرد پس رویدادی استفاده می­کند. همچنین روش تحقیق از لحاظ جنبه­ی گردآوری، مبانی نظری، اطلاعات و داده­ها از نوع توصیفی می­باشد.
نتیجه­گیری: نتایج پژوهش نشان می­دهد استفاده از مدل­های علمی تأثیر بسیار زیادی بر بهیود و ارتقای تصمیم­گیری در برنامه­ریزی و توسعه­ی شهری با توجه به منابع و امکانات موجود می­باشد.
 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Prioritizing selecting of suitable sites construction of wastewater treatment plants with planning and development of urban according to master model approach elimination Et Choice Translation Reality (celectre). Case study: Qazvin city

نویسندگان [English]

  • Abdolrahim Rahimi
  • Ramazanali Mahmoudi
  • Majid Kalantari
  • Mohmmad Davoodabadi
  • Pegah Mohmmadpour
چکیده [English]

Introduction and objective: Collection,treatment and sanitation waste water one of the sensitive issues in management planning and urban development .sewage sensitive to it’s relationship with the public health community,the huge investment,land scarcity, pollution of water resources, environment suitable is for ancillary facilities and  waste water disposal. Therefore, in developing comprehensive urban planning and development, selection of suitable sites for equipment,construction of a sewage treatment plant with regard to sustainable urban development criteria, constraints and environmental standards seems essential.Most of organization that have to deal with this kind of non-scientific methods is used his delegated to blur the role of decision- making and consequently the programs. This study selected a suitable location( the optimal decision) for the construction of a sewage treatment plant with approach of quantitative models compared with non-scientific methods.in view of the nature and terms of the average basic data about the dominance model is selected.
Method: This is an applied research in terms of purpose and approach quasi experimental design approach. We also study methods of collecting aspect, the theoretical, descriptive and data.
Conclusion: The results show that use of scientific models have a huge impact important and promotion decisions relating to urban planning and development facilities are available.
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Multi criteria decision-making
  • (elimination et choice translation reality ELECTRE
  • model approximate control
  • Effectiveness
  • planning and urban development

اصغرپور، محمد جواد (1388)، "تصمیم‌گیری چند معیاره"، انتشارات دانشگاه تهران

مؤمنی، منصور (1385)، "مباحث نوین تحقق در عملیات"، انتشارات دانشگاه تهران

کاظمی محمدی، سید مهدی (1378)، "ارزیابی توسعه­ی پایدار در توسعه شهری"، دانشگاه تربیت مدرس

گروه مهندسان مشاور شارمند، (1379)، "تدوی شیوه­های تهیه­ی طرح­های شهری در ایران- جلد سوم"، مرکز مطالعات برنامه­ریزی شهری وزارت کشور، انتشارات سازمان شهرداری­های کشور

The United Nations World Water Development, (2010) “Water In A Changing World” ,Unesco Publishing

World Health Organization (WHO), UNICEF, (2000), “Global Water Supply and Sanitation Assessment 2000 Report”, Geneva: WHO

“Wastewater Engineering- Treatment And Reuse” ,Vol 1 To 6,