دوره و شماره: دوره 6، شماره 18، تابستان 1393 
4. ملاحظات راهبردی پدافند غیر عامل در طرح جامع شهر جهت کاهش آسیب پذیری

صفحه 38-63

سید جواد هاشمی فشارکی؛ غلامعلی رشید؛ حسن حسینی امینی


7. بررسی شاخص‌های موثر بر هویت شهروندی و راهکارهای ارتقای آن در شهر تهران(مطالعه موردی منطقه 3 تهران)

صفحه 96-106

معصومه رحمانی؛ عزت الله اصغری زاده؛ مهدیه اودرخانی؛ مهدی پورقاسم میانجی