دوره و شماره: دوره 5، شماره 3 (پیاپی 15)، پاییز 1392، صفحه 1-110 
4. برنامه‌ریزی استراتژیک در راستای توسعه کشاورزی شهری با روش SWOT

صفحه 38-50

سجاد ولی‎پور؛ محمدرضا اکبری؛ کیانوش ذاکر حقیقی


7. نقش شهرداری در ارتقای اخلاق شهروندی (شهرداری منطقه ١٧تهران)

صفحه 77-87

مهدیه اودرخانی؛ سیدرضا صالحی امیری؛ مهدی پورقاسم میانجی