دوره و شماره: دوره 4، شماره 2(پیاپی 10)، تابستان 1391، صفحه 1-118 
2. بررسی و سنجش میزان هویت محله‌ای شهروندان تهرانی

صفحه 15-27

مهرداد نوابخش؛ ابراهیم حاجیانی؛ سید محمدرضا بهلول


8. بررسی خطر پذیری ساختمان‌های حساس در شهر بروجرد با نگاه پدافند غیرعامل

صفحه 107-118

حسن کامران؛ مرتضی مرادی؛ حسن حسینی امینی؛ ثنا کنعانی مقدم