نمایه کلیدواژه ها

آ

 • آسیب پذیری شناسایی مولفه‌های اثر گذار بر افزایش میزان تاب آوری اجتماعی محلات آسیب پذیر و دارای بافت فرسوده در مواجهه با حوادث طبیعی (شهر موردی: تهران) [دوره 10، شماره 34، 1397، صفحه 13-26]
 • آسیب­ پذیری تحلیل بر مولفه‌های موثر در کاهش آسیب‌پذیری سکونتگاه‌های غیر رسمی در برابر زلزله مورد پژوهی: محله فرحزاد منطقه 2 کلان‌شهر تهران [دوره 10، شماره 36، 1397، صفحه 89-102]
 • آموزش بررسی راهکارهای تحقق مدیریت یکپارچه شهری در شهر تهران [دوره 10، شماره 34، 1397، صفحه 45-60]

ا

 • اراک بررسی اهمیت برنامه‌های ارتقاء کیفیت فضای شهری با تاکید بر توسعه گردشگری (مطالعه موردی: شهر اراک) [دوره 10، شماره 35، 1397، صفحه 43-57]
 • ایران مقایسه روش انتخاب شهردار در ایران و هفت کشور اروپایی [دوره 10، شماره 34، 1397، صفحه 61-75]
 • ایران نقش سینمای ایران در پذیرش مهاجران افغان [دوره 10، شماره 36، 1397، صفحه 75-88]
 • ارزیابی ارزیابی میزان رضایتمندی شهروندان از مبلمان شهری(مطالعه موردی: شهر مریوان) [دوره 10، شماره 33، 1397، صفحه 29-40]
 • اروپا مقایسه روش انتخاب شهردار در ایران و هفت کشور اروپایی [دوره 10، شماره 34، 1397، صفحه 61-75]
 • ایزو14031 ارزیابی عملکرد زیست محیطی شهرداری تهران بر اساس شاخص‌های شهر سبز [دوره 10، شماره 33، 1397، صفحه 1-15]
 • ایزو14031 بررسی عوامل مؤثر بر افزایش تمایل شهروندان به پرداخت عوارض شهرداری (مورد مطالعه: شهر ایذه) [دوره 10، شماره 35، 1397، صفحه 23-32]
 • استان گیلان نقش مدیریت شهری در پیشگیری از جرایم زیست‌محیطی در استان گیلان [دوره 10، شماره 36، 1397، صفحه 17-27]
 • استراتژی توسعه شهری (CDS) کاربست مدل استراتژی توسعه‌ی شهری مبتنی بر توسعه‌ی پایدار(مورد مطالعه: شهر مریوان) [دوره 10، شماره 35، 1397، صفحه 1-22]
 • اصفهان مدیریت بحران شهری و تخلیه اضطراری جمعیت در مدارس ناحیه دو آموزشی کلانشهر اصفهان [دوره 10، شماره 34، 1397، صفحه 27-44]
 • افغانستان نقش سینمای ایران در پذیرش مهاجران افغان [دوره 10، شماره 36، 1397، صفحه 75-88]
 • امنیت تدوین راهکارهای بهینه جهت ایجاد امنیت محیطی برای کودکان با محوریت شاخص‌های فضای مطلوب کودک (مورد پژوهی: محله عودلاجان) [دوره 10، شماره 33، 1397، صفحه 71-83]
 • امنیت شغلی پیش‌بینی عملکرد کارکنان بر اساس متغیرهای عدالت سازمانی و امنیت شغلی (موردمطالعه: شهرداری زاهدان) [دوره 10، شماره 35، 1397، صفحه 33-42]
 • امنیت کودکان تدوین راهکارهای بهینه جهت ایجاد امنیت محیطی برای کودکان با محوریت شاخص‌های فضای مطلوب کودک (مورد پژوهی: محله عودلاجان) [دوره 10، شماره 33، 1397، صفحه 71-83]

ب

 • بازتولید مکان معاصرسازی محلات تاریخی با هدف مکان‌سازی فضاهای شهری [دوره 10، شماره 36، 1397، صفحه 41-60]
 • بافت فرسوده شناسایی مولفه‌های اثر گذار بر افزایش میزان تاب آوری اجتماعی محلات آسیب پذیر و دارای بافت فرسوده در مواجهه با حوادث طبیعی (شهر موردی: تهران) [دوره 10، شماره 34، 1397، صفحه 13-26]
 • بافت فرسوده سنجش کیفیت زندگی شهری در بافت‌های فرسوده(نمونه موردی: محله علی آباد شهر خرم آباد) [دوره 10، شماره 36، 1397، صفحه 61-74]
 • برنامه‌ریزی ضرورت برنامه‌ریزی کاربری ‌زمین شهری متناسب با شهرهوشمند با تأکید بر اثرات ناشی از فنآوری اطلاعات‌ و‌ ارتباطات با استفاده از روش AHP [دوره 10، شماره 35، 1397، صفحه 59-75]
 • برنامه ریزی استراتژیک کاربست مدل استراتژی توسعه‌ی شهری مبتنی بر توسعه‌ی پایدار(مورد مطالعه: شهر مریوان) [دوره 10، شماره 35، 1397، صفحه 1-22]
 • بومی سازی بومی‌سازی تجارب مدیریتی شهر پاریس در حوزه سلامت شهری [دوره 10، شماره 35، 1397، صفحه 77-90]

پ

 • پیاده محوری طراحی مبلمان شهری مناسب با رویکرد پیاده مداری(موردمطالعه: محله صادقیه تهران) [دوره 10، شماره 33، 1397، صفحه 57-70]
 • پاریس بومی‌سازی تجارب مدیریتی شهر پاریس در حوزه سلامت شهری [دوره 10، شماره 35، 1397، صفحه 77-90]

ت

 • تاب آوری شناسایی مولفه‌های اثر گذار بر افزایش میزان تاب آوری اجتماعی محلات آسیب پذیر و دارای بافت فرسوده در مواجهه با حوادث طبیعی (شهر موردی: تهران) [دوره 10، شماره 34، 1397، صفحه 13-26]
 • تاب­آوری مدیریت بحران شهری و تخلیه اضطراری جمعیت در مدارس ناحیه دو آموزشی کلانشهر اصفهان [دوره 10، شماره 34، 1397، صفحه 27-44]
 • تاب آوری اجتماعی شناسایی مولفه‌های اثر گذار بر افزایش میزان تاب آوری اجتماعی محلات آسیب پذیر و دارای بافت فرسوده در مواجهه با حوادث طبیعی (شهر موردی: تهران) [دوره 10، شماره 34، 1397، صفحه 13-26]
 • تجارب مدیریتی بومی‌سازی تجارب مدیریتی شهر پاریس در حوزه سلامت شهری [دوره 10، شماره 35، 1397، صفحه 77-90]
 • تحلیل تِم حکمرانی شهری: شناسایی شاخص‌های برای توسعه مدیریت شهری شهرداری تهران [دوره 10، شماره 36، 1397، صفحه 1-15]
 • تخلیه اضطراری مدیریت بحران شهری و تخلیه اضطراری جمعیت در مدارس ناحیه دو آموزشی کلانشهر اصفهان [دوره 10، شماره 34، 1397، صفحه 27-44]
 • تعاملات روزمره معاصرسازی محلات تاریخی با هدف مکان‌سازی فضاهای شهری [دوره 10، شماره 36، 1397، صفحه 41-60]
 • تقابل اجتماعی نقش سینمای ایران در پذیرش مهاجران افغان [دوره 10، شماره 36، 1397، صفحه 75-88]
 • تهران بومی‌سازی تجارب مدیریتی شهر پاریس در حوزه سلامت شهری [دوره 10، شماره 35، 1397، صفحه 77-90]
 • توانمندسازی بازخوانی قانون درجه بندی شهرداری‌ها در جهت توانمندسازی شهرداری‌های درجه 1 الی 7 برای تحقق درآمدهای پایدار (مطالعه استان اصفهان) [دوره 10، شماره 33، 1397، صفحه 41-55]
 • توسعه‌ی پایدار کاربست مدل استراتژی توسعه‌ی شهری مبتنی بر توسعه‌ی پایدار(مورد مطالعه: شهر مریوان) [دوره 10، شماره 35، 1397، صفحه 1-22]

ج

 • جرایم زیست محیطی نقش مدیریت شهری در پیشگیری از جرایم زیست‌محیطی در استان گیلان [دوره 10، شماره 36، 1397، صفحه 17-27]
 • جنگ نقش سینمای ایران در پذیرش مهاجران افغان [دوره 10، شماره 36، 1397، صفحه 75-88]

ح

 • حس تعلق تحلیل مولفه‌های کالبدی تاثیرگذار بر شکل‌گیری احساس تعلق به مکان در مجتمع‌های مسکونی شهر رشت (نمونه موردی: مجتمع الغدیر، مجتمع ابریشم، مجتمع تک ماسوله) [دوره 10، شماره 36، 1397، صفحه 29-40]
 • حکمرانی شهری حکمرانی شهری: شناسایی شاخص‌های برای توسعه مدیریت شهری شهرداری تهران [دوره 10، شماره 36، 1397، صفحه 1-15]

د

 • درآمد پایدار بازخوانی قانون درجه بندی شهرداری‌ها در جهت توانمندسازی شهرداری‌های درجه 1 الی 7 برای تحقق درآمدهای پایدار (مطالعه استان اصفهان) [دوره 10، شماره 33، 1397، صفحه 41-55]
 • درجه بندی شهرداری بازخوانی قانون درجه بندی شهرداری‌ها در جهت توانمندسازی شهرداری‌های درجه 1 الی 7 برای تحقق درآمدهای پایدار (مطالعه استان اصفهان) [دوره 10، شماره 33، 1397، صفحه 41-55]

ر

 • رضایتمندی بررسی میزان رضایت شهروندان از خدمات شورا و شهرداری دوره چهارم شهر سقز [دوره 10، شماره 34، 1397، صفحه 93-102]
 • رضایتمندی شهروندان ارزیابی میزان رضایتمندی شهروندان از مبلمان شهری(مطالعه موردی: شهر مریوان) [دوره 10، شماره 33، 1397، صفحه 29-40]
 • رقابت پذیری شهری جایگاه، ابعاد و تحقق رقابتپذیری شهری در مدیریت شهری [دوره 10، شماره 34، 1397، صفحه 78-91]
 • رقابت پذیری مکانی جایگاه، ابعاد و تحقق رقابتپذیری شهری در مدیریت شهری [دوره 10، شماره 34، 1397، صفحه 78-91]
 • روش انتخاب شهردار مقایسه روش انتخاب شهردار در ایران و هفت کشور اروپایی [دوره 10، شماره 34، 1397، صفحه 61-75]
 • روش بنیادین واکاوی مدیریت بحران در هویت سیستمی معماری و شهرسازی معاصر ایران [دوره 10، شماره 33، 1397، صفحه 17-28]

ز

 • زلزله تحلیل بر مولفه‌های موثر در کاهش آسیب‌پذیری سکونتگاه‌های غیر رسمی در برابر زلزله مورد پژوهی: محله فرحزاد منطقه 2 کلان‌شهر تهران [دوره 10، شماره 36، 1397، صفحه 89-102]

س

 • سکونتگاه­های غیر رسمی تحلیل بر مولفه‌های موثر در کاهش آسیب‌پذیری سکونتگاه‌های غیر رسمی در برابر زلزله مورد پژوهی: محله فرحزاد منطقه 2 کلان‌شهر تهران [دوره 10، شماره 36، 1397، صفحه 89-102]
 • سلامت شهری بومی‌سازی تجارب مدیریتی شهر پاریس در حوزه سلامت شهری [دوره 10، شماره 35، 1397، صفحه 77-90]
 • سینما نقش سینمای ایران در پذیرش مهاجران افغان [دوره 10، شماره 36، 1397، صفحه 75-88]

ش

 • شاخص‌های حکمرانی شهری حکمرانی شهری: شناسایی شاخص‌های برای توسعه مدیریت شهری شهرداری تهران [دوره 10، شماره 36، 1397، صفحه 1-15]
 • شهر تهران ارزیابی عملکرد زیست محیطی شهرداری تهران بر اساس شاخص‌های شهر سبز [دوره 10، شماره 33، 1397، صفحه 1-15]
 • شهر تهران بررسی عوامل مؤثر بر افزایش تمایل شهروندان به پرداخت عوارض شهرداری (مورد مطالعه: شهر ایذه) [دوره 10، شماره 35، 1397، صفحه 23-32]
 • شهرداری بازخوانی قانون درجه بندی شهرداری‌ها در جهت توانمندسازی شهرداری‌های درجه 1 الی 7 برای تحقق درآمدهای پایدار (مطالعه استان اصفهان) [دوره 10، شماره 33، 1397، صفحه 41-55]
 • شهردار با انتخاب مستقیم مردم مقایسه روش انتخاب شهردار در ایران و هفت کشور اروپایی [دوره 10، شماره 34، 1397، صفحه 61-75]
 • شهرداری تهران ارزیابی عملکرد زیست محیطی شهرداری تهران بر اساس شاخص‌های شهر سبز [دوره 10، شماره 33، 1397، صفحه 1-15]
 • شهرداری تهران بررسی راهکارهای تحقق مدیریت یکپارچه شهری در شهر تهران [دوره 10، شماره 34، 1397، صفحه 45-60]
 • شهرداری تهران بررسی عوامل مؤثر بر افزایش تمایل شهروندان به پرداخت عوارض شهرداری (مورد مطالعه: شهر ایذه) [دوره 10، شماره 35، 1397، صفحه 23-32]
 • شهرداری زاهدان پیش‌بینی عملکرد کارکنان بر اساس متغیرهای عدالت سازمانی و امنیت شغلی (موردمطالعه: شهرداری زاهدان) [دوره 10، شماره 35، 1397، صفحه 33-42]
 • شهر رشت تحلیل مولفه‌های کالبدی تاثیرگذار بر شکل‌گیری احساس تعلق به مکان در مجتمع‌های مسکونی شهر رشت (نمونه موردی: مجتمع الغدیر، مجتمع ابریشم، مجتمع تک ماسوله) [دوره 10، شماره 36، 1397، صفحه 29-40]
 • شهر سبز ارزیابی عملکرد زیست محیطی شهرداری تهران بر اساس شاخص‌های شهر سبز [دوره 10، شماره 33، 1397، صفحه 1-15]
 • شهر سبز بررسی عوامل مؤثر بر افزایش تمایل شهروندان به پرداخت عوارض شهرداری (مورد مطالعه: شهر ایذه) [دوره 10، شماره 35، 1397، صفحه 23-32]
 • شهرستان اسلام آباد غرب بررسی کیفیت زندگی با تأکید بر مدیریت شهری(مورد مطالعه شهر اسلام آباد غرب) [دوره 10، شماره 34، 1397، صفحه 1-12]
 • شهرهوشمند ضرورت برنامه‌ریزی کاربری ‌زمین شهری متناسب با شهرهوشمند با تأکید بر اثرات ناشی از فنآوری اطلاعات‌ و‌ ارتباطات با استفاده از روش AHP [دوره 10، شماره 35، 1397، صفحه 59-75]
 • شهروندان بررسی میزان رضایت شهروندان از خدمات شورا و شهرداری دوره چهارم شهر سقز [دوره 10، شماره 34، 1397، صفحه 93-102]
 • شورای شهر سقز بررسی میزان رضایت شهروندان از خدمات شورا و شهرداری دوره چهارم شهر سقز [دوره 10، شماره 34، 1397، صفحه 93-102]

ط

 • طراحی شهری طراحی مبلمان شهری مناسب با رویکرد پیاده مداری(موردمطالعه: محله صادقیه تهران) [دوره 10، شماره 33، 1397، صفحه 57-70]

ع

 • عدالت سازمانی پیش‌بینی عملکرد کارکنان بر اساس متغیرهای عدالت سازمانی و امنیت شغلی (موردمطالعه: شهرداری زاهدان) [دوره 10، شماره 35، 1397، صفحه 33-42]
 • عملکرد زیست محیطی ارزیابی عملکرد زیست محیطی شهرداری تهران بر اساس شاخص‌های شهر سبز [دوره 10، شماره 33، 1397، صفحه 1-15]
 • عملکرد زیست محیطی بررسی عوامل مؤثر بر افزایش تمایل شهروندان به پرداخت عوارض شهرداری (مورد مطالعه: شهر ایذه) [دوره 10، شماره 35، 1397، صفحه 23-32]
 • عملکرد شهرداری بررسی میزان رضایت شهروندان از خدمات شورا و شهرداری دوره چهارم شهر سقز [دوره 10، شماره 34، 1397، صفحه 93-102]
 • عملکرد کارکنان پیش‌بینی عملکرد کارکنان بر اساس متغیرهای عدالت سازمانی و امنیت شغلی (موردمطالعه: شهرداری زاهدان) [دوره 10، شماره 35، 1397، صفحه 33-42]
 • عملکرد مدیریت شهری بررسی کیفیت زندگی با تأکید بر مدیریت شهری(مورد مطالعه شهر اسلام آباد غرب) [دوره 10، شماره 34، 1397، صفحه 1-12]

ف

 • فضای شهری تدوین راهکارهای بهینه جهت ایجاد امنیت محیطی برای کودکان با محوریت شاخص‌های فضای مطلوب کودک (مورد پژوهی: محله عودلاجان) [دوره 10، شماره 33، 1397، صفحه 71-83]
 • فضای شهری بررسی اهمیت برنامه‌های ارتقاء کیفیت فضای شهری با تاکید بر توسعه گردشگری (مطالعه موردی: شهر اراک) [دوره 10، شماره 35، 1397، صفحه 43-57]
 • فضای مطلوب کودک تدوین راهکارهای بهینه جهت ایجاد امنیت محیطی برای کودکان با محوریت شاخص‌های فضای مطلوب کودک (مورد پژوهی: محله عودلاجان) [دوره 10، شماره 33، 1397، صفحه 71-83]
 • فقر و بیکاری نقش سینمای ایران در پذیرش مهاجران افغان [دوره 10، شماره 36، 1397، صفحه 75-88]
 • فنآوری ‌اطلاعات ‌و‌ارتباطات ضرورت برنامه‌ریزی کاربری ‌زمین شهری متناسب با شهرهوشمند با تأکید بر اثرات ناشی از فنآوری اطلاعات‌ و‌ ارتباطات با استفاده از روش AHP [دوره 10، شماره 35، 1397، صفحه 59-75]
 • فناوری اطلاعات و ارتباطات جایگاه، ابعاد و تحقق رقابتپذیری شهری در مدیریت شهری [دوره 10، شماره 34، 1397، صفحه 78-91]

ق

 • قیمت مسکن تحلیل فضایی عوامل مؤثر بر افزایش قیمت مسکن در کلانشهر تبریز با استفاده از ضریب همبستگی و مدل برازش رگرسیونی [دوره 10، شماره 33، 1397، صفحه 85-96]

ک

 • کاربری‌زمین شهری ضرورت برنامه‌ریزی کاربری ‌زمین شهری متناسب با شهرهوشمند با تأکید بر اثرات ناشی از فنآوری اطلاعات‌ و‌ ارتباطات با استفاده از روش AHP [دوره 10، شماره 35، 1397، صفحه 59-75]
 • کیفیت زندگی بررسی کیفیت زندگی با تأکید بر مدیریت شهری(مورد مطالعه شهر اسلام آباد غرب) [دوره 10، شماره 34، 1397، صفحه 1-12]
 • کیفیت زندگی شهری سنجش کیفیت زندگی شهری در بافت‌های فرسوده(نمونه موردی: محله علی آباد شهر خرم آباد) [دوره 10، شماره 36، 1397، صفحه 61-74]
 • کیفیت طراحی شهری بررسی اهمیت برنامه‌های ارتقاء کیفیت فضای شهری با تاکید بر توسعه گردشگری (مطالعه موردی: شهر اراک) [دوره 10، شماره 35، 1397، صفحه 43-57]
 • کلانشهر تبریز تحلیل فضایی عوامل مؤثر بر افزایش قیمت مسکن در کلانشهر تبریز با استفاده از ضریب همبستگی و مدل برازش رگرسیونی [دوره 10، شماره 33، 1397، صفحه 85-96]
 • کودک تدوین راهکارهای بهینه جهت ایجاد امنیت محیطی برای کودکان با محوریت شاخص‌های فضای مطلوب کودک (مورد پژوهی: محله عودلاجان) [دوره 10، شماره 33، 1397، صفحه 71-83]

گ

 • گردشگری شهری بررسی اهمیت برنامه‌های ارتقاء کیفیت فضای شهری با تاکید بر توسعه گردشگری (مطالعه موردی: شهر اراک) [دوره 10، شماره 35، 1397، صفحه 43-57]

م

 • ماده 83 قانون مدیریت خدمات کشوری حکمرانی شهری: شناسایی شاخص‌های برای توسعه مدیریت شهری شهرداری تهران [دوره 10، شماره 36، 1397، صفحه 1-15]
 • مبلمان شهری ارزیابی میزان رضایتمندی شهروندان از مبلمان شهری(مطالعه موردی: شهر مریوان) [دوره 10، شماره 33، 1397، صفحه 29-40]
 • مبلمان شهری طراحی مبلمان شهری مناسب با رویکرد پیاده مداری(موردمطالعه: محله صادقیه تهران) [دوره 10، شماره 33، 1397، صفحه 57-70]
 • مجتمع مسکونی تحلیل مولفه‌های کالبدی تاثیرگذار بر شکل‌گیری احساس تعلق به مکان در مجتمع‌های مسکونی شهر رشت (نمونه موردی: مجتمع الغدیر، مجتمع ابریشم، مجتمع تک ماسوله) [دوره 10، شماره 36، 1397، صفحه 29-40]
 • محیط زیست نقش مدیریت شهری در پیشگیری از جرایم زیست‌محیطی در استان گیلان [دوره 10، شماره 36، 1397، صفحه 17-27]
 • محلات تاریخی معاصرسازی محلات تاریخی با هدف مکان‌سازی فضاهای شهری [دوره 10، شماره 36، 1397، صفحه 41-60]
 • محله علی آباد شهر خرم آباد سنجش کیفیت زندگی شهری در بافت‌های فرسوده(نمونه موردی: محله علی آباد شهر خرم آباد) [دوره 10، شماره 36، 1397، صفحه 61-74]
 • محله عودلاجان تدوین راهکارهای بهینه جهت ایجاد امنیت محیطی برای کودکان با محوریت شاخص‌های فضای مطلوب کودک (مورد پژوهی: محله عودلاجان) [دوره 10، شماره 33، 1397، صفحه 71-83]
 • محله فرحزاد تحلیل بر مولفه‌های موثر در کاهش آسیب‌پذیری سکونتگاه‌های غیر رسمی در برابر زلزله مورد پژوهی: محله فرحزاد منطقه 2 کلان‌شهر تهران [دوره 10، شماره 36، 1397، صفحه 89-102]
 • مدارس مدیریت بحران شهری و تخلیه اضطراری جمعیت در مدارس ناحیه دو آموزشی کلانشهر اصفهان [دوره 10، شماره 34، 1397، صفحه 27-44]
 • مدیریت بحران واکاوی مدیریت بحران در هویت سیستمی معماری و شهرسازی معاصر ایران [دوره 10، شماره 33، 1397، صفحه 17-28]
 • مدیریت بحران مدیریت بحران شهری و تخلیه اضطراری جمعیت در مدارس ناحیه دو آموزشی کلانشهر اصفهان [دوره 10، شماره 34، 1397، صفحه 27-44]
 • مدیریت شهری جایگاه، ابعاد و تحقق رقابتپذیری شهری در مدیریت شهری [دوره 10، شماره 34، 1397، صفحه 78-91]
 • مدیریت شهری نقش مدیریت شهری در پیشگیری از جرایم زیست‌محیطی در استان گیلان [دوره 10، شماره 36، 1397، صفحه 17-27]
 • مدیریت شهری سنجش کیفیت زندگی شهری در بافت‌های فرسوده(نمونه موردی: محله علی آباد شهر خرم آباد) [دوره 10، شماره 36، 1397، صفحه 61-74]
 • مدیریت یکپارچه شهری بررسی راهکارهای تحقق مدیریت یکپارچه شهری در شهر تهران [دوره 10، شماره 34، 1397، صفحه 45-60]
 • مدل برازش رگرسیونی تحلیل فضایی عوامل مؤثر بر افزایش قیمت مسکن در کلانشهر تبریز با استفاده از ضریب همبستگی و مدل برازش رگرسیونی [دوره 10، شماره 33، 1397، صفحه 85-96]
 • مدل‌های ساختاری بررسی اهمیت برنامه‌های ارتقاء کیفیت فضای شهری با تاکید بر توسعه گردشگری (مطالعه موردی: شهر اراک) [دوره 10، شماره 35، 1397، صفحه 43-57]
 • مریوان ارزیابی میزان رضایتمندی شهروندان از مبلمان شهری(مطالعه موردی: شهر مریوان) [دوره 10، شماره 33، 1397، صفحه 29-40]
 • مریوان کاربست مدل استراتژی توسعه‌ی شهری مبتنی بر توسعه‌ی پایدار(مورد مطالعه: شهر مریوان) [دوره 10، شماره 35، 1397، صفحه 1-22]
 • مشارکت مردم جایگاه، ابعاد و تحقق رقابتپذیری شهری در مدیریت شهری [دوره 10، شماره 34، 1397، صفحه 78-91]
 • معادلات ساختاری بررسی کیفیت زندگی با تأکید بر مدیریت شهری(مورد مطالعه شهر اسلام آباد غرب) [دوره 10، شماره 34، 1397، صفحه 1-12]
 • معاصرسازی معاصرسازی محلات تاریخی با هدف مکان‌سازی فضاهای شهری [دوره 10، شماره 36، 1397، صفحه 41-60]
 • معاصرسازی مکان مبنا معاصرسازی محلات تاریخی با هدف مکان‌سازی فضاهای شهری [دوره 10، شماره 36، 1397، صفحه 41-60]
 • معماری واکاوی مدیریت بحران در هویت سیستمی معماری و شهرسازی معاصر ایران [دوره 10، شماره 33، 1397، صفحه 17-28]
 • مکان تحلیل مولفه‌های کالبدی تاثیرگذار بر شکل‌گیری احساس تعلق به مکان در مجتمع‌های مسکونی شهر رشت (نمونه موردی: مجتمع الغدیر، مجتمع ابریشم، مجتمع تک ماسوله) [دوره 10، شماره 36، 1397، صفحه 29-40]
 • مناسب سازی طراحی مبلمان شهری مناسب با رویکرد پیاده مداری(موردمطالعه: محله صادقیه تهران) [دوره 10، شماره 33، 1397، صفحه 57-70]
 • مهاجران افغان نقش سینمای ایران در پذیرش مهاجران افغان [دوره 10، شماره 36، 1397، صفحه 75-88]
 • مهاجرت نقش سینمای ایران در پذیرش مهاجران افغان [دوره 10، شماره 36، 1397، صفحه 75-88]
 • مولفه­ ها تحلیل بر مولفه‌های موثر در کاهش آسیب‌پذیری سکونتگاه‌های غیر رسمی در برابر زلزله مورد پژوهی: محله فرحزاد منطقه 2 کلان‌شهر تهران [دوره 10، شماره 36، 1397، صفحه 89-102]
 • مولفه‌های کالبدی تحلیل مولفه‌های کالبدی تاثیرگذار بر شکل‌گیری احساس تعلق به مکان در مجتمع‌های مسکونی شهر رشت (نمونه موردی: مجتمع الغدیر، مجتمع ابریشم، مجتمع تک ماسوله) [دوره 10، شماره 36، 1397، صفحه 29-40]

ن

 • نظام اداره ی شهر مقایسه روش انتخاب شهردار در ایران و هفت کشور اروپایی [دوره 10، شماره 34، 1397، صفحه 61-75]
 • نگرش سیستمی واکاوی مدیریت بحران در هویت سیستمی معماری و شهرسازی معاصر ایران [دوره 10، شماره 33، 1397، صفحه 17-28]

و

 • واحدهای ویلایی و آپارتمانی تحلیل فضایی عوامل مؤثر بر افزایش قیمت مسکن در کلانشهر تبریز با استفاده از ضریب همبستگی و مدل برازش رگرسیونی [دوره 10، شماره 33، 1397، صفحه 85-96]