نمایه کلیدواژه ها

آ

 • آمادگی سازمانی بررسی تناسب ساختاری و فرهنگی شهرداری شیراز جهت اجرای طرح واگذاری برخی از وظایف دولت به شهرداری‌ها [دوره 4، شماره 3(پیاپی 11)، 1391، صفحه 22-34]
 • آموزش توسعه گردشگری با تأکید بر نقش آموزش نیروی انسانی [دوره 4، شماره 4(پیاپی 12)، 1391، صفحه 48-59]

ا

 • اثربخشی عوامل موثر بر اثربخشی دفاتر خدمات الکترونیک شهر در رضایتمندی شهروندان (مطالعه موردی: منطقه یک شهرداری تهران) [دوره 4، شماره 2(پیاپی 10)، 1391، صفحه 65-78]
 • احساس تعلق بررسی و سنجش میزان هویت محله‌ای شهروندان تهرانی [دوره 4، شماره 2(پیاپی 10)، 1391، صفحه 15-27]
 • اداره امور شهری تحلیل مؤلفه‌های اثرگذار بر مشارکت شهروندان در اداره امور شهرها (مطالعه موردی: شهر ارومیه) [دوره 4، شماره 3(پیاپی 11)، 1391، صفحه 58-68]
 • اداره امور شهری حکمرانی و نقش اداره امور شهری در عصر جهانی‌سازی [دوره 4، شماره 2(پیاپی 10)، 1391، صفحه 1-14]
 • ارزیابی ارزیابی میزان موفقیت احداث شهر جدید پردیس در جذب سرریز جمعیت از کلان شهر تهران [دوره 4، شماره 1(پیاپی 9)، 1391، صفحه 15-26]
 • ارزیابی عملکرد مالی بکارگیری مدل‌های تصمیم‌گیری چند معیاره برای ارزیابی عملکرد و بودجه‌ریزی عملیاتی سازمان‌ها در مدیریت شهری (مطالعه موردی: شرکت‌های آب و فاضلاب) [دوره 4، شماره 3(پیاپی 11)، 1391، صفحه 82-92]
 • استان فارس کارکرد شهرهای نی‌ریز، استهبان و گراش در توسعه اقتصادی فارس [دوره 4، شماره 3(پیاپی 11)، 1391، صفحه 36-46]
 • استان لرستان عدالت فضایی با رویکرد تقویت شهرهای میانی [دوره 4، شماره 1(پیاپی 9)، 1391، صفحه 43-56]
 • اعتماد اجتماعی رابطه سرمایه اجتماعی با مشارکت در اداره امور شهر و حل مشکلات شهری شهر تهران [دوره 4، شماره 1(پیاپی 9)، 1391، صفحه 97-118]
 • اقتصاد کارکرد شهرهای نی‌ریز، استهبان و گراش در توسعه اقتصادی فارس [دوره 4، شماره 3(پیاپی 11)، 1391، صفحه 36-46]
 • الگوی پایدار ارزیابی بافت قدیم شهرها مبتنی بر اصول پدافند غیر عامل [دوره 4، شماره 4(پیاپی 12)، 1391، صفحه 1-13]
 • امکان سنجی امکان سنجی احداث نیروگاه فتوولتائیک به منظور تأمین برق شهر مطالعه موردی:حوزه شهری گرمسار [دوره 4، شماره 2(پیاپی 10)، 1391، صفحه 79-90]
 • امنیت اجتماعی بررسی نقش معاونت امور اجتماعی و فرهنگی شهرداری در تأمین امنیت اجتماعی شهروندان (مطالعه موردی منطقه 3 شهرداری تهران) [دوره 4، شماره 4(پیاپی 12)، 1391، صفحه 30-46]
 • امنیت بهداشتی بررسی نقش معاونت امور اجتماعی و فرهنگی شهرداری در تأمین امنیت اجتماعی شهروندان (مطالعه موردی منطقه 3 شهرداری تهران) [دوره 4، شماره 4(پیاپی 12)، 1391، صفحه 30-46]
 • امنیت جانی بررسی نقش معاونت امور اجتماعی و فرهنگی شهرداری در تأمین امنیت اجتماعی شهروندان (مطالعه موردی منطقه 3 شهرداری تهران) [دوره 4، شماره 4(پیاپی 12)، 1391، صفحه 30-46]
 • امنیت مالی بررسی نقش معاونت امور اجتماعی و فرهنگی شهرداری در تأمین امنیت اجتماعی شهروندان (مطالعه موردی منطقه 3 شهرداری تهران) [دوره 4، شماره 4(پیاپی 12)، 1391، صفحه 30-46]
 • انرژی فتوولتائیک امکان سنجی احداث نیروگاه فتوولتائیک به منظور تأمین برق شهر مطالعه موردی:حوزه شهری گرمسار [دوره 4، شماره 2(پیاپی 10)، 1391، صفحه 79-90]
 • انسجام اجتماعی رابطه سرمایه اجتماعی با مشارکت در اداره امور شهر و حل مشکلات شهری شهر تهران [دوره 4، شماره 1(پیاپی 9)، 1391، صفحه 97-118]
 • انضباط ترافیکی بررسی رابطه نگرش به مشارکت اجتماعی در بُعد رفتاری و رعایت انضباط ترافیکی در بین رانندگان تاکسی شهر تهران در سال 1387 [دوره 4، شماره 3(پیاپی 11)، 1391، صفحه 70-80]
 • اهواز عوامل موثر بر افزایش بهره‌وری نیروی انسانی در شهرداری اهواز [دوره 4، شماره 4(پیاپی 12)، 1391، صفحه 88-95]

ب

 • بافت فرسوده ارزیابی بافت قدیم شهرها مبتنی بر اصول پدافند غیر عامل [دوره 4، شماره 4(پیاپی 12)، 1391، صفحه 1-13]
 • بهره‌وری نیروی انسانی عوامل موثر بر افزایش بهره‌وری نیروی انسانی در شهرداری اهواز [دوره 4، شماره 4(پیاپی 12)، 1391، صفحه 88-95]
 • بودجه‌ریزی عملیاتی بکارگیری مدل‌های تصمیم‌گیری چند معیاره برای ارزیابی عملکرد و بودجه‌ریزی عملیاتی سازمان‌ها در مدیریت شهری (مطالعه موردی: شرکت‌های آب و فاضلاب) [دوره 4، شماره 3(پیاپی 11)، 1391، صفحه 82-92]

پ

 • پتانسیل بارگذاری تراکم مدیریت توسعه‌ی عمودی شهر با استفاده از مدل پتانسیل سنجی بارگذاری تراکم ساختمانی به روش OWA در GIS [دوره 4، شماره 1(پیاپی 9)، 1391، صفحه 1-14]
 • پدافند غیرعامل بررسی خطر پذیری ساختمان‌های حساس در شهر بروجرد با نگاه پدافند غیرعامل [دوره 4، شماره 2(پیاپی 10)، 1391، صفحه 107-118]
 • پدافند غیر عامل ارزیابی بافت قدیم شهرها مبتنی بر اصول پدافند غیر عامل [دوره 4، شماره 4(پیاپی 12)، 1391، صفحه 1-13]
 • پهنه های شهری مقایسه نیازهای فرهنگی و هنری شهروندان ساکن پهنه‌های شمالی، جنوبی و غربی شهر تهران [دوره 4، شماره 1(پیاپی 9)، 1391، صفحه 71-84]

ت

 • تحلیل مؤلفه اصلی طراحی سنجه و بررسی عوامل مؤثر بر رضایت شغلی کارکنان شهرداری مطالعه موردی شهرداری کلان‌شهر اهواز در سال 91 [دوره 4، شماره 4(پیاپی 12)، 1391، صفحه 76-86]
 • تحلیل مؤلفه اصلی عوامل موثر بر افزایش بهره‌وری نیروی انسانی در شهرداری اهواز [دوره 4، شماره 4(پیاپی 12)، 1391، صفحه 88-95]
 • تراکم ساختمانی مدیریت توسعه‌ی عمودی شهر با استفاده از مدل پتانسیل سنجی بارگذاری تراکم ساختمانی به روش OWA در GIS [دوره 4، شماره 1(پیاپی 9)، 1391، صفحه 1-14]
 • تعهد بررسی و سنجش میزان هویت محله‌ای شهروندان تهرانی [دوره 4، شماره 2(پیاپی 10)، 1391، صفحه 15-27]
 • تهران بررسی رابطه بین هویت مذهبی و چالش‌های معماری شهر تهران [دوره 4، شماره 4(پیاپی 12)، 1391، صفحه 16-27]
 • تهران مقایسه نیازهای فرهنگی و هنری شهروندان ساکن پهنه‌های شمالی، جنوبی و غربی شهر تهران [دوره 4، شماره 1(پیاپی 9)، 1391، صفحه 71-84]
 • توریست طراحی مدل پیش بینی ریسک گردشگری با استفاده از رویکرد فازی [دوره 4، شماره 1(پیاپی 9)، 1391، صفحه 85-96]
 • توسعه پایدار تحلیل عوامل تأثیر‌گذار بر توسعه گردشگری پایدار شهرستان سروآباد با استفاده از مدل فازی TOPSIS [دوره 4، شماره 4(پیاپی 12)، 1391، صفحه 62-73]
 • توسعه‌ی عمودی شهر مدیریت توسعه‌ی عمودی شهر با استفاده از مدل پتانسیل سنجی بارگذاری تراکم ساختمانی به روش OWA در GIS [دوره 4، شماره 1(پیاپی 9)، 1391، صفحه 1-14]
 • توسعه گردشگری توسعه گردشگری با تأکید بر نقش آموزش نیروی انسانی [دوره 4، شماره 4(پیاپی 12)، 1391، صفحه 48-59]
 • توسعه منطقه‌ای کارکرد شهرهای نی‌ریز، استهبان و گراش در توسعه اقتصادی فارس [دوره 4، شماره 3(پیاپی 11)، 1391، صفحه 36-46]

ج

 • جنگ ارزیابی بافت قدیم شهرها مبتنی بر اصول پدافند غیر عامل [دوره 4، شماره 4(پیاپی 12)، 1391، صفحه 1-13]
 • جهانی‌سازی حکمرانی و نقش اداره امور شهری در عصر جهانی‌سازی [دوره 4، شماره 2(پیاپی 10)، 1391، صفحه 1-14]
 • جوانان بررسی عوامل موثر بر رفتارهای وندالیستی جوانان با تأکید بر نقش حاشیه نشینی (مورد مطالعه: جوانان شهر تهران) [دوره 4، شماره 2(پیاپی 10)، 1391، صفحه 51-63]

چ

 • چالش‌های معماری بررسی رابطه بین هویت مذهبی و چالش‌های معماری شهر تهران [دوره 4، شماره 4(پیاپی 12)، 1391، صفحه 16-27]
 • چشم انداز شهری تحلیل نواحی اجتماعی شهر بروجرد [دوره 4، شماره 1(پیاپی 9)، 1391، صفحه 27-42]

ح

 • حاشیه نشینی بررسی عوامل موثر بر رفتارهای وندالیستی جوانان با تأکید بر نقش حاشیه نشینی (مورد مطالعه: جوانان شهر تهران) [دوره 4، شماره 2(پیاپی 10)، 1391، صفحه 51-63]
 • حکمرانی حکمرانی و نقش اداره امور شهری در عصر جهانی‌سازی [دوره 4، شماره 2(پیاپی 10)، 1391، صفحه 1-14]
 • حکمرانی خوب حکمرانی و نقش اداره امور شهری در عصر جهانی‌سازی [دوره 4، شماره 2(پیاپی 10)، 1391، صفحه 1-14]
 • حکمروایی خوب شهری ارزیابی عملکرد شهرداری ها بر اساس حکمروایی خوب شهری (مطالعه ی موردی: شهر یاسوج) [دوره 4، شماره 3(پیاپی 11)، 1391، صفحه 1-20]
 • حوزه شهری امکان سنجی احداث نیروگاه فتوولتائیک به منظور تأمین برق شهر مطالعه موردی:حوزه شهری گرمسار [دوره 4، شماره 2(پیاپی 10)، 1391، صفحه 79-90]

خ

 • خرد لرزه‌ها بررسی آسیب پذیری مدارس بخش مرکزی شهریار در مقابل زلزله (مدیریت بحران شهری) [دوره 4، شماره 2(پیاپی 10)، 1391، صفحه 91-105]
 • خطر پذیری بررسی خطر پذیری ساختمان‌های حساس در شهر بروجرد با نگاه پدافند غیرعامل [دوره 4، شماره 2(پیاپی 10)، 1391، صفحه 107-118]

د

 • دانشگاه توسعه گردشگری با تأکید بر نقش آموزش نیروی انسانی [دوره 4، شماره 4(پیاپی 12)، 1391، صفحه 48-59]
 • درآمد پایدار عوامل مؤثر بر دستیابی دولت‌های محلی به منابع درآمدی پایدار (مورد مطالعه: شهرداری فیروزکوه) [دوره 4، شماره 3(پیاپی 11)، 1391، صفحه 48-56]
 • دفاتر خدمات الکترونیک شهر عوامل موثر بر اثربخشی دفاتر خدمات الکترونیک شهر در رضایتمندی شهروندان (مطالعه موردی: منطقه یک شهرداری تهران) [دوره 4، شماره 2(پیاپی 10)، 1391، صفحه 65-78]
 • دولت محلی عوامل مؤثر بر دستیابی دولت‌های محلی به منابع درآمدی پایدار (مورد مطالعه: شهرداری فیروزکوه) [دوره 4، شماره 3(پیاپی 11)، 1391، صفحه 48-56]

ر

 • ریسک طراحی مدل پیش بینی ریسک گردشگری با استفاده از رویکرد فازی [دوره 4، شماره 1(پیاپی 9)، 1391، صفحه 85-96]
 • رشد جمعیتی ارزیابی میزان موفقیت احداث شهر جدید پردیس در جذب سرریز جمعیت از کلان شهر تهران [دوره 4، شماره 1(پیاپی 9)، 1391، صفحه 15-26]
 • رضایت شغلی طراحی سنجه و بررسی عوامل مؤثر بر رضایت شغلی کارکنان شهرداری مطالعه موردی شهرداری کلان‌شهر اهواز در سال 91 [دوره 4، شماره 4(پیاپی 12)، 1391، صفحه 76-86]
 • رضایت‌مندی عوامل موثر بر اثربخشی دفاتر خدمات الکترونیک شهر در رضایتمندی شهروندان (مطالعه موردی: منطقه یک شهرداری تهران) [دوره 4، شماره 2(پیاپی 10)، 1391، صفحه 65-78]
 • رفتار وندالیستی بررسی عوامل موثر بر رفتارهای وندالیستی جوانان با تأکید بر نقش حاشیه نشینی (مورد مطالعه: جوانان شهر تهران) [دوره 4، شماره 2(پیاپی 10)، 1391، صفحه 51-63]
 • رگرسیون گام به گام طراحی سنجه و بررسی عوامل مؤثر بر رضایت شغلی کارکنان شهرداری مطالعه موردی شهرداری کلان‌شهر اهواز در سال 91 [دوره 4، شماره 4(پیاپی 12)، 1391، صفحه 76-86]
 • رگرسیون لجستیک شناسائی و ارزیابی متغیرهای اقتصادی اثرگذار بر مهاجرت معکوس مطالعه موردی کلان‌شهر تهران [دوره 4، شماره 1(پیاپی 9)، 1391، صفحه 57-70]

س

 • ساختار مدیریتی ارزیابی عملکرد شهرداری ها بر اساس حکمروایی خوب شهری (مطالعه ی موردی: شهر یاسوج) [دوره 4، شماره 3(پیاپی 11)، 1391، صفحه 1-20]
 • ساختمان‌های حساس بررسی خطر پذیری ساختمان‌های حساس در شهر بروجرد با نگاه پدافند غیرعامل [دوره 4، شماره 2(پیاپی 10)، 1391، صفحه 107-118]
 • سر ریز جمعیت ارزیابی میزان موفقیت احداث شهر جدید پردیس در جذب سرریز جمعیت از کلان شهر تهران [دوره 4، شماره 1(پیاپی 9)، 1391، صفحه 15-26]
 • سرمایه اجتماعی رابطه سرمایه اجتماعی با مشارکت در اداره امور شهر و حل مشکلات شهری شهر تهران [دوره 4، شماره 1(پیاپی 9)، 1391، صفحه 97-118]
 • سروآباد تحلیل عوامل تأثیر‌گذار بر توسعه گردشگری پایدار شهرستان سروآباد با استفاده از مدل فازی TOPSIS [دوره 4، شماره 4(پیاپی 12)، 1391، صفحه 62-73]

ش

 • شهر ارومیه تحلیل مؤلفه‌های اثرگذار بر مشارکت شهروندان در اداره امور شهرها (مطالعه موردی: شهر ارومیه) [دوره 4، شماره 3(پیاپی 11)، 1391، صفحه 58-68]
 • شهر بروجرد بررسی خطر پذیری ساختمان‌های حساس در شهر بروجرد با نگاه پدافند غیرعامل [دوره 4، شماره 2(پیاپی 10)، 1391، صفحه 107-118]
 • شهر تهران ارزیابی میزان موفقیت احداث شهر جدید پردیس در جذب سرریز جمعیت از کلان شهر تهران [دوره 4، شماره 1(پیاپی 9)، 1391، صفحه 15-26]
 • شهر جدید پردیس ارزیابی میزان موفقیت احداث شهر جدید پردیس در جذب سرریز جمعیت از کلان شهر تهران [دوره 4، شماره 1(پیاپی 9)، 1391، صفحه 15-26]
 • شهرداری عوامل مؤثر بر دستیابی دولت‌های محلی به منابع درآمدی پایدار (مورد مطالعه: شهرداری فیروزکوه) [دوره 4، شماره 3(پیاپی 11)، 1391، صفحه 48-56]
 • شهرداری بررسی نقش معاونت امور اجتماعی و فرهنگی شهرداری در تأمین امنیت اجتماعی شهروندان (مطالعه موردی منطقه 3 شهرداری تهران) [دوره 4، شماره 4(پیاپی 12)، 1391، صفحه 30-46]
 • شهرداری طراحی سنجه و بررسی عوامل مؤثر بر رضایت شغلی کارکنان شهرداری مطالعه موردی شهرداری کلان‌شهر اهواز در سال 91 [دوره 4، شماره 4(پیاپی 12)، 1391، صفحه 76-86]
 • شهرداری عوامل موثر بر افزایش بهره‌وری نیروی انسانی در شهرداری اهواز [دوره 4، شماره 4(پیاپی 12)، 1391، صفحه 88-95]
 • شهرداری شیراز بررسی تناسب ساختاری و فرهنگی شهرداری شیراز جهت اجرای طرح واگذاری برخی از وظایف دولت به شهرداری‌ها [دوره 4، شماره 3(پیاپی 11)، 1391، صفحه 22-34]
 • شهر سبزوار مدیریت توسعه‌ی عمودی شهر با استفاده از مدل پتانسیل سنجی بارگذاری تراکم ساختمانی به روش OWA در GIS [دوره 4، شماره 1(پیاپی 9)، 1391، صفحه 1-14]
 • شهرستان شهریار بررسی آسیب پذیری مدارس بخش مرکزی شهریار در مقابل زلزله (مدیریت بحران شهری) [دوره 4، شماره 2(پیاپی 10)، 1391، صفحه 91-105]
 • شهر کوچک کارکرد شهرهای نی‌ریز، استهبان و گراش در توسعه اقتصادی فارس [دوره 4، شماره 3(پیاپی 11)، 1391، صفحه 36-46]
 • شهر گریزی شناسائی و ارزیابی متغیرهای اقتصادی اثرگذار بر مهاجرت معکوس مطالعه موردی کلان‌شهر تهران [دوره 4، شماره 1(پیاپی 9)، 1391، صفحه 57-70]
 • شهرهای کوچک عدالت فضایی با رویکرد تقویت شهرهای میانی [دوره 4، شماره 1(پیاپی 9)، 1391، صفحه 43-56]
 • شهرهای میانی عدالت فضایی با رویکرد تقویت شهرهای میانی [دوره 4، شماره 1(پیاپی 9)، 1391، صفحه 43-56]
 • شهروندان تحلیل مؤلفه‌های اثرگذار بر مشارکت شهروندان در اداره امور شهرها (مطالعه موردی: شهر ارومیه) [دوره 4، شماره 3(پیاپی 11)، 1391، صفحه 58-68]
 • شهروندان عوامل موثر بر اثربخشی دفاتر خدمات الکترونیک شهر در رضایتمندی شهروندان (مطالعه موردی: منطقه یک شهرداری تهران) [دوره 4، شماره 2(پیاپی 10)، 1391، صفحه 65-78]
 • شهروندان مقایسه نیازهای فرهنگی و هنری شهروندان ساکن پهنه‌های شمالی، جنوبی و غربی شهر تهران [دوره 4، شماره 1(پیاپی 9)، 1391، صفحه 71-84]
 • شهروندان تهرانی بررسی و سنجش میزان هویت محله‌ای شهروندان تهرانی [دوره 4، شماره 2(پیاپی 10)، 1391، صفحه 15-27]
 • شورای اسلامی شهر عوامل مؤثر بر دستیابی دولت‌های محلی به منابع درآمدی پایدار (مورد مطالعه: شهرداری فیروزکوه) [دوره 4، شماره 3(پیاپی 11)، 1391، صفحه 48-56]

ض

 • ضریب همبستگی بررسی رابطه بین هویت مذهبی و چالش‌های معماری شهر تهران [دوره 4، شماره 4(پیاپی 12)، 1391، صفحه 16-27]

ط

ع

 • عمل مشارکتی ارزیابی عملکرد شهرداری ها بر اساس حکمروایی خوب شهری (مطالعه ی موردی: شهر یاسوج) [دوره 4، شماره 3(پیاپی 11)، 1391، صفحه 1-20]

ک

 • کارایی و اثربخشی ارزیابی عملکرد شهرداری ها بر اساس حکمروایی خوب شهری (مطالعه ی موردی: شهر یاسوج) [دوره 4، شماره 3(پیاپی 11)، 1391، صفحه 1-20]
 • کلان شهر طراحی مدل پیش بینی ریسک گردشگری با استفاده از رویکرد فازی [دوره 4، شماره 1(پیاپی 9)، 1391، صفحه 85-96]
 • کلان‌شهر تهران شناسائی و ارزیابی متغیرهای اقتصادی اثرگذار بر مهاجرت معکوس مطالعه موردی کلان‌شهر تهران [دوره 4، شماره 1(پیاپی 9)، 1391، صفحه 57-70]

گ

 • گردشگری تحلیل عوامل تأثیر‌گذار بر توسعه گردشگری پایدار شهرستان سروآباد با استفاده از مدل فازی TOPSIS [دوره 4، شماره 4(پیاپی 12)، 1391، صفحه 62-73]
 • گردشگری عدالت فضایی با رویکرد تقویت شهرهای میانی [دوره 4، شماره 1(پیاپی 9)، 1391، صفحه 43-56]
 • گردشگری طراحی مدل پیش بینی ریسک گردشگری با استفاده از رویکرد فازی [دوره 4، شماره 1(پیاپی 9)، 1391، صفحه 85-96]
 • گردشگری پایدار تحلیل عوامل تأثیر‌گذار بر توسعه گردشگری پایدار شهرستان سروآباد با استفاده از مدل فازی TOPSIS [دوره 4، شماره 4(پیاپی 12)، 1391، صفحه 62-73]

ل

 • لرزه خیزی بررسی آسیب پذیری مدارس بخش مرکزی شهریار در مقابل زلزله (مدیریت بحران شهری) [دوره 4، شماره 2(پیاپی 10)، 1391، صفحه 91-105]

م

 • محله بررسی و سنجش میزان هویت محله‌ای شهروندان تهرانی [دوره 4، شماره 2(پیاپی 10)، 1391، صفحه 15-27]
 • مدیریت طراحی سنجه و بررسی عوامل مؤثر بر رضایت شغلی کارکنان شهرداری مطالعه موردی شهرداری کلان‌شهر اهواز در سال 91 [دوره 4، شماره 4(پیاپی 12)، 1391، صفحه 76-86]
 • مدیریت بحران بررسی آسیب پذیری مدارس بخش مرکزی شهریار در مقابل زلزله (مدیریت بحران شهری) [دوره 4، شماره 2(پیاپی 10)، 1391، صفحه 91-105]
 • مدیریت یکپارچه شهری بررسی تناسب ساختاری و فرهنگی شهرداری شیراز جهت اجرای طرح واگذاری برخی از وظایف دولت به شهرداری‌ها [دوره 4، شماره 3(پیاپی 11)، 1391، صفحه 22-34]
 • مدیریت منطقه‌ای طراحی الگوی مناسب مدیریت منطقه‌ای در ایران [دوره 4، شماره 2(پیاپی 10)، 1391، صفحه 29-49]
 • مدل‌های تصمیم گیری چند معیاره بکارگیری مدل‌های تصمیم‌گیری چند معیاره برای ارزیابی عملکرد و بودجه‌ریزی عملیاتی سازمان‌ها در مدیریت شهری (مطالعه موردی: شرکت‌های آب و فاضلاب) [دوره 4، شماره 3(پیاپی 11)، 1391، صفحه 82-92]
 • مشارکت تحلیل مؤلفه‌های اثرگذار بر مشارکت شهروندان در اداره امور شهرها (مطالعه موردی: شهر ارومیه) [دوره 4، شماره 3(پیاپی 11)، 1391، صفحه 58-68]
 • مشارکت اجتماعی و ترافیک بررسی رابطه نگرش به مشارکت اجتماعی در بُعد رفتاری و رعایت انضباط ترافیکی در بین رانندگان تاکسی شهر تهران در سال 1387 [دوره 4، شماره 3(پیاپی 11)، 1391، صفحه 70-80]
 • مشارکت شهروندان رابطه سرمایه اجتماعی با مشارکت در اداره امور شهر و حل مشکلات شهری شهر تهران [دوره 4، شماره 1(پیاپی 9)، 1391، صفحه 97-118]
 • معضلات و مشکلات شهری تحلیل نواحی اجتماعی شهر بروجرد [دوره 4، شماره 1(پیاپی 9)، 1391، صفحه 27-42]
 • مقاوم سازی بررسی آسیب پذیری مدارس بخش مرکزی شهریار در مقابل زلزله (مدیریت بحران شهری) [دوره 4، شماره 2(پیاپی 10)، 1391، صفحه 91-105]
 • منابع انرژی تجدیدپذیر امکان سنجی احداث نیروگاه فتوولتائیک به منظور تأمین برق شهر مطالعه موردی:حوزه شهری گرمسار [دوره 4، شماره 2(پیاپی 10)، 1391، صفحه 79-90]
 • منطق فازی طراحی مدل پیش بینی ریسک گردشگری با استفاده از رویکرد فازی [دوره 4، شماره 1(پیاپی 9)، 1391، صفحه 85-96]
 • منطقه طراحی الگوی مناسب مدیریت منطقه‌ای در ایران [دوره 4، شماره 2(پیاپی 10)، 1391، صفحه 29-49]
 • مهاجرت معکوس شناسائی و ارزیابی متغیرهای اقتصادی اثرگذار بر مهاجرت معکوس مطالعه موردی کلان‌شهر تهران [دوره 4، شماره 1(پیاپی 9)، 1391، صفحه 57-70]
 • مهم و حیاتی بررسی خطر پذیری ساختمان‌های حساس در شهر بروجرد با نگاه پدافند غیرعامل [دوره 4، شماره 2(پیاپی 10)، 1391، صفحه 107-118]

ن

 • نیازسنجی مقایسه نیازهای فرهنگی و هنری شهروندان ساکن پهنه‌های شمالی، جنوبی و غربی شهر تهران [دوره 4، شماره 1(پیاپی 9)، 1391، صفحه 71-84]
 • نیازهای فرهنگی و هنری مقایسه نیازهای فرهنگی و هنری شهروندان ساکن پهنه‌های شمالی، جنوبی و غربی شهر تهران [دوره 4، شماره 1(پیاپی 9)، 1391، صفحه 71-84]
 • نیروی انسانی توسعه گردشگری با تأکید بر نقش آموزش نیروی انسانی [دوره 4، شماره 4(پیاپی 12)، 1391، صفحه 48-59]
 • نسبت‌های مالی بکارگیری مدل‌های تصمیم‌گیری چند معیاره برای ارزیابی عملکرد و بودجه‌ریزی عملیاتی سازمان‌ها در مدیریت شهری (مطالعه موردی: شرکت‌های آب و فاضلاب) [دوره 4، شماره 3(پیاپی 11)، 1391، صفحه 82-92]
 • نظارت عموم ارزیابی عملکرد شهرداری ها بر اساس حکمروایی خوب شهری (مطالعه ی موردی: شهر یاسوج) [دوره 4، شماره 3(پیاپی 11)، 1391، صفحه 1-20]
 • نقش شهرهای استان عدالت فضایی با رویکرد تقویت شهرهای میانی [دوره 4، شماره 1(پیاپی 9)، 1391، صفحه 43-56]
 • نگرش بررسی رابطه نگرش به مشارکت اجتماعی در بُعد رفتاری و رعایت انضباط ترافیکی در بین رانندگان تاکسی شهر تهران در سال 1387 [دوره 4، شماره 3(پیاپی 11)، 1391، صفحه 70-80]
 • نواحی مسئله دار تحلیل نواحی اجتماعی شهر بروجرد [دوره 4، شماره 1(پیاپی 9)، 1391، صفحه 27-42]

و

 • واگذاری‎های تصدی‎های دولتی بررسی تناسب ساختاری و فرهنگی شهرداری شیراز جهت اجرای طرح واگذاری برخی از وظایف دولت به شهرداری‌ها [دوره 4، شماره 3(پیاپی 11)، 1391، صفحه 22-34]
 • وندالیسم بررسی عوامل موثر بر رفتارهای وندالیستی جوانان با تأکید بر نقش حاشیه نشینی (مورد مطالعه: جوانان شهر تهران) [دوره 4، شماره 2(پیاپی 10)، 1391، صفحه 51-63]

ه

 • هنجارهای اجتماعی رابطه سرمایه اجتماعی با مشارکت در اداره امور شهر و حل مشکلات شهری شهر تهران [دوره 4، شماره 1(پیاپی 9)، 1391، صفحه 97-118]
 • هویت محله‌ای بررسی و سنجش میزان هویت محله‌ای شهروندان تهرانی [دوره 4، شماره 2(پیاپی 10)، 1391، صفحه 15-27]
 • هویت مذهبی بررسی رابطه بین هویت مذهبی و چالش‌های معماری شهر تهران [دوره 4، شماره 4(پیاپی 12)، 1391، صفحه 16-27]