پژوهشگر گرامی

براساس دستورالعمل اجرایی حمایت مالی نشریات علمی دانشگاه آزاد اسلامی به شماره 10/62815 مورخ 1398/10/4 مقرر گردید در صورت تأیید اولیه توسط سردبیر؛ بابت ارسال هر مقاله جهت داوری مبلغ 1/500/000 ریال و پس از تأیید نهایی، مبلغ 3/500/000 ریال دیگر جهت چاپ مقاله از مولفان محترم دریافت گردد. (لازم به ذکر است در صورتی که مقاله از طرف داوران محترم مردود اعلام شود مبلغ 1/500/000 ریال اولیه قابل بازگشت به مولف نمی‌باشد).

 

 شناسه واریز جهت پرداخت هزینه اولیه و چاپ: 555531

لطفا جهت پرداخت از مرورگر فایر فاکس اقدام نمایید

برابر بخشنامه امتیاز ویژه برای مجله‌های علمی دانشگاه آزاد اسلامی به شماره 70/70362 مورخ 94/9/18 (فهرست شماره 7) این مجله مورد تایید علمی دانشگاه آزاد اسلامی می‌باشد.

شماره جاری: دوره 13، شماره 45، بهار 1400 

مقاله پژوهشی

1. برپایی جشنواره‌های فیلم و تاثیرات آن در حوزه شهر و شهرنشینی

صفحه 1-10

علی رحیمی؛ سیدرضا صالحی امیری؛ فاطمه عزیزآبادی فراهانی