نویسنده = سروش فتحی
بررسی وضعیت مشارکت اجتماعی شهروندان در نواحی منطقه 5 شهر تهران

دوره 3، شماره 3(پیاپی 7)، مهر 1390، صفحه 93-124

سروش فتحی؛ جمیله فدوی


مدیریت شهری و نقش مداخلات اجتماعی انجمن های محلی در کاهش آسیب های اجتماعی شهری

دوره 2، شماره 2(پیاپی 2)، تیر 1389، صفحه 89-125

سروش فتحی؛ زهرا زارع؛ حسن عماری


عوامل موثر در گسترش مهاجرت به کلانشهر تهران

دوره 1، شماره 3(پیاپی 3)، دی 1388، صفحه 27-44

کریم حمدی؛ سروش فتحی