نویسنده = سید محسن میر
نقش مدیریت اطلاعات فرهنگی در مدیریت شهری(مطالعه موردی: سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران)

دوره 11، شماره 37، خرداد 1398، صفحه 71-80

سید محسن میر؛ هانیه نیکومرام؛ شهره علی پور


ارزیابی عملکرد زیست محیطی شهرداری تهران بر اساس شاخص‌های شهر سبز

دوره 10، شماره 33، خرداد 1397، صفحه 1-15

مونا صالحی برمی؛ علی اکبر رضایی؛ علی نوری کرمانی


بررسی مولفه‌های تاثیر بر ارتقای هوش فرهنگی مدیران شهری مطالعه موردی (منطقه ده شهرداری تهران)

دوره 8، شماره 26، شهریور 1395، صفحه 57-70

سحر شتابان؛ سید موسی پور موسوی؛ علی اکبر رضایی


نقش شهرداریها در ارتقای مدیریت شهری با رویکرد محله گرایی

دوره 6، شماره 1 (پیاپی 17)، فروردین 1393، صفحه 19-29

احسان فرخی؛ علی نوری کرمانی؛ علی اکبر رضایی


مدیریت شهری در نقاط روستایی الحاقی به محدوده شهری نمونه موردی شهر اسلامشهر و روستای شاطره

دوره 5، شماره 1(پیاپی 13)، فروردین 1392، صفحه 14-21

نغمه محمدپورلیما؛ علی نوری کرمانی؛ علی اکبر رضایی


رابطه سرمایه اجتماعی با مشارکت در اداره امور شهر و حل مشکلات شهری شهر تهران

دوره 4، شماره 1(پیاپی 9)، فروردین 1391، صفحه 97-118

علی اکبر رضایی؛ محمد خیاطیان؛ مریم بختیاری


رابطه طراحی شهری با میزان امنیت اجتماعی از نظر شهروندان بر اساس مدل CPTED (مطالعه موردی: شهر کرج)

دوره 3، شماره 4(پیاپی 8)، دی 1390، صفحه 1-14

افسانه زمانی مقدم؛ علی اکبر رضایی؛ روزبه خلقت دوست


نقش سرمایه اجتماعی در مدیریت بحران‌های اجتماعی کلان شهرهای ایران مطالعه موردی شهررشت

دوره 3، شماره 2(پیاپی 6)، تیر 1390، صفحه 1-23

حمیده رشادت جو؛ علی اکبر رضایی؛ میرنوید میرحق جو