نویسنده = سیدرضا صالحی امیری
شناسایی عوامل اثرگذار بر مشارکت نهاد خانواده در سیاست‌گذاری‌های فرهنگی- تربیتی در کلانشهر تهران(مطالعه مناطق 2 و 12)

دوره 14، شماره 50، شهریور 1401، صفحه 21-34

10.30495/ums.2022.20838

محدثه فدایی؛ سیدرضا صالحی امیری؛ محمود مهر محمدی؛ محمد مهدی ذوالفقار زاده کرمانی


تدوین مدل مطلوب هویت مکانی در شهرهای جدید(مورد مطالعه شهر جدید پرند)

دوره 13، شماره 46، شهریور 1400، صفحه 81-95

10.30495/ums.2021.19265

مریم صوفی؛ ابراهیم حاجیانی؛ سیدرضا صالحی امیری


برپایی جشنواره‌های فیلم و تاثیرات آن در حوزه شهر و شهرنشینی

دوره 13، شماره 45، خرداد 1400، صفحه 1-10

علی رحیمی؛ سیدرضا صالحی امیری؛ فاطمه عزیزآبادی فراهانی


نقش آموزش شهروندی درمصرف صحیح آب درشهر تهران(مورد مطالعه منطقه ۲ و ۱۶)

دوره 12، شماره 44، اسفند 1399، صفحه 27-33

ملیکا یوسفیان؛ سیدرضا صالحی امیری


بررسی جامعه شناختی تاثیر قدرت سیاسی بر شهرنشینی وشهرسازی در دوره پهلوی اول

دوره 11، شماره 38، شهریور 1398، صفحه 73-82

شبنم بوستانچی؛ سیدرضا صالحی امیری؛ رضا علی محسنی