کلیدواژه‌ها = عدالت اجتماعی
طراحی مدل مدیریت شهری مبتنی بر عدالت اجتماعی در شهرداریهای استان اصفهان

دوره 14، شماره 52، اسفند 1401، صفحه 1-17

10.30495/ums.2023.21755

مرتضی والی زاده؛ علی رضا شیروانی؛ ماشاالله ولیخانی


ارزیابی کاربری اراضی شهری کلانشهر اهواز برپایه عدالت فضایی با استفاده از مدل LQi و روش نزدیکترین همسایه مجاور

دوره 9، شماره 29، خرداد 1396، صفحه 75-87

محمد ظاهری؛ اسماعیل سلیمانی راد؛ نبی الله حسینی شه پریان


ارزیابی کاربری اراضی شهری با رویکرد توسعه پایدار(مورد مطالعه: شهر سبزوار)

دوره 7، شماره 24، اسفند 1394، صفحه 100-110

فرزانه سادات حسینی جنبذی؛ نوبخت سبحانی