کلیدواژه‌ها = شهر تهران
جهت‌گیری‌های هویتی و برند‌سازی در برنامه‌های توسعه شهری تهران

دوره 13، شماره 45، خرداد 1400، صفحه 71-85

موسی کمانرودی کجوری؛ آرزو ملکشاه


ارزیابی عملکرد زیست محیطی شهرداری تهران بر اساس شاخص‌های شهر سبز

دوره 10، شماره 33، خرداد 1397، صفحه 1-15

مونا صالحی برمی؛ علی اکبر رضایی؛ علی نوری کرمانی


شناسایی فرصت های کار آفرینانه در صنعت بلند مرتبه سازی شهر تهران

دوره 5، شماره 2(پیاپی 14)، تیر 1392، صفحه 77-88

آیت اله ممیز؛ حسن کمالو؛ سیده عاطفه قاسمی


ارزیابی میزان موفقیت احداث شهر جدید پردیس در جذب سرریز جمعیت از کلان شهر تهران

دوره 4، شماره 1(پیاپی 9)، فروردین 1391، صفحه 15-26

رحیم سرور؛ بیژن صفوی؛ بهروز درویش‌‌‌‌‌ ورچه زاده