کلیدواژه‌ها = کیفیت زندگی
تحلیلی بر کیفیت زندگی در مساکن مهر در شهرهای میان اندام(مورد مطالعه شهر فسا)

دوره 13، شماره 47، آذر 1400، صفحه 1-14

10.30495/ums.2021.19266

مهدی ابراهیمی بوزانی؛ عباسعلی آروین؛ هانیه ایزدی


ارزیابی شاخص‌های راهبرد توسعه شهری(CDS) در زنجان

دوره 11، شماره 38، شهریور 1398، صفحه 8-23

امید مبارکی؛ هونگ سرور؛ فتح اله حاتمی


بررسی کیفیت زندگی با تأکید بر مدیریت شهری(مورد مطالعه شهر اسلام آباد غرب)

دوره 10، شماره 34، شهریور 1397، صفحه 1-12

حمید برقی؛ بهمن شفیعی؛ احمد حجاریان


بررسی اثرات شهر شدن نقاط روستایی بر بهبود کیفیت زندگی ساکنین

دوره 3، شماره 1(پیاپی 5)، فروردین 1390، صفحه 129-155

دکتر علی شماعی؛ آزاده عظیمی؛ امین فرجی ملائی