کلیدواژه‌ها = تهران
ارزیابی شاخص‌های ایمنی در کاربری‌های ورزشی مستقر در بوستان‌های شهری (مطالعه موردی: منطقه 4 شهرداری تهران)

دوره 14، شماره 52، اسفند 1401، صفحه 109-122

10.30495/ums.2023.21832

محیاسادات فرازنده مهر؛ سید مصطفی طیبی ثانی؛ سوسن سهامی؛ علی فهیمی‌نژاد


بومی‌سازی تجارب مدیریتی شهر پاریس در حوزه سلامت شهری

دوره 10، شماره 35، آذر 1397، صفحه 77-90

رسول افضلی؛ احمد ایرانخواه


تحلیل الزامات نهادی جهت تحقق برنامه‌ریزی ارتباطی در تهران

دوره 9، شماره 32، اسفند 1396، صفحه 53-67

مریم مخبری؛ پروین پرتوی


بررسی مولفه‌های تاب آوری شهری با تاکید بر سوانح طبیعی (زلزله)(نمونه موردی منطقه 16 تهران)

دوره 9، شماره 32، اسفند 1396، صفحه 87-100

هانیه توکلی؛ احمد خادم الحسینی؛ ایرج خسروی حاجی وند


بررسی رابطه الگوی جا به جایی‌های روزانه والگوی مسافرت‌های سالانه(مورد مطالعه: شهروندان تهرانی)

دوره 7، شماره 23، آذر 1394، صفحه 16-28

بی‌بی زهرا موسوی بیوکی؛ سید‌جلال موسوی بازرگانی


شناسایی عوامل مؤثر بر پذیرش مدیریت پسماند توسط شهروندان شهر تهران

دوره 6، شماره 1 (پیاپی 17)، فروردین 1393، صفحه 67-79

شقایق خیری؛ اکرم آزاد ارمکی


بررسی رابطه بین هویت مذهبی و چالش‌های معماری شهر تهران

دوره 4، شماره 4(پیاپی 12)، دی 1391، صفحه 16-27

علی رحیمی؛ فاطمه فراهانی