کلیدواژه‌ها = AHP
مطالعه تخصیص ایستگاه‌های آتش‌نشانی با روش هیبریدی (نمونه موردی: شهر مشهد)

دوره 13، شماره 48، اسفند 1400، صفحه 55-67

10.30495/ums.2022.19616

حامد خرقانی؛ حسین اعتمادفرد؛ احمد سالم رفیش