کلیدواژه‌ها = مدیریت شهری
بررسی مولفه‌های تاثیر بر ارتقای هوش فرهنگی مدیران شهری مطالعه موردی (منطقه ده شهرداری تهران)

دوره 8، شماره 26، شهریور 1395، صفحه 57-70

سحر شتابان؛ سید موسی پور موسوی؛ علی اکبر رضایی


بررسی عوامل مؤثر در ناکارآمدی طرح‌های توسعه شهری ایران

دوره 7، شماره 22، شهریور 1394، صفحه 12-30

مسعود صفایی پور؛ جعفر سعیدی


تحلیل و ارزیابی میزان تحقق‌پذیری حکمرانی خوب شهری در ارومیه

دوره 7، شماره 21، خرداد 1394، صفحه 66-80

علیرضا سلیمانی؛ احمد آفتاب؛ شبنم صدق‌کار


نقش شهرداریها در ارتقای مدیریت شهری با رویکرد محله گرایی

دوره 6، شماره 1 (پیاپی 17)، فروردین 1393، صفحه 19-29

احسان فرخی؛ علی نوری کرمانی؛ علی اکبر رضایی


نقش مدیریت محله در جلب مشارکت اجتماعی

دوره 5، شماره 2(پیاپی 14)، تیر 1392، صفحه 15-25

کاوه تیمورنژاد؛ فاطمه مسایلی؛ محمدرضا تاجیک


تحلیل نقش شهرداری به عنوان ارگان اصلی مدیریت شهری و اثرات آن بر ساختار فضایی شهر بابل

دوره 5، شماره 2(پیاپی 14)، تیر 1392، صفحه 39-48

سعید هادی‌زاده فیروز جایی؛ زهرا خدائی


بررسی نقش اجرای طرح ناحیه محوری شهرداری تهران در توسعه پایدار محله‌ای

دوره 5، شماره 1(پیاپی 13)، فروردین 1392، صفحه 1-12

جعفر شاعلی؛ کتایون میرزائیان؛ فاطمه مرادی


مدیریت شهری در نقاط روستایی الحاقی به محدوده شهری نمونه موردی شهر اسلامشهر و روستای شاطره

دوره 5، شماره 1(پیاپی 13)، فروردین 1392، صفحه 14-21

نغمه محمدپورلیما؛ علی نوری کرمانی؛ علی اکبر رضایی


بررسی و تعیین آسیب های روابط شورای اسلامی شهر و شهرداری

دوره 2، شماره 2(پیاپی 2)، تیر 1389، صفحه 21-42

دکتر سید رضا صالحی امیری؛ سپیده محمد


اهمیت توجه به توسعه فضایی آموزش عالی در برنامه ریزی راهبردی مدیریت شهری

دوره 2، شماره 1(پیاپی 1)، فروردین 1389، صفحه 39-56

دکتر کریم حمدی؛ هادی ر