کلیدواژه‌ها = شهرداری
مدل فرایند جذب سرمایه در شهرداری؛ مبتنی بر مطالعه‌ای آمیخته

دوره 15، شماره 54، شهریور 1402، صفحه 93-103

10.30495/ums.2023.22644

حمیده میرشاهی؛ گلنار شجاعی باغینی


تحلیل تجربی هزینه‌های غیرمالی تحمیلی به شهرداری آجین ناشی از عدم تخصیص اعتبارات عمرانی

دوره 11، شماره 39، آذر 1398، صفحه 105-116

سید مهدی حسینیان؛ سیاوش مرادی مکرم؛ حمید اسدی


تحلیل الگوی مدیریت شهری ایران (ساختار، عملکرد و راهبرد)

دوره 9، شماره 32، اسفند 1396، صفحه 35-52

فرضعلی سالاری سردری؛ اکبر کیانی


تدوین خط مشی سازمان پارکها و فضای سبز شهری در جلب مشارکتهای مردمی

دوره 7، شماره 22، شهریور 1394، صفحه 2-10

احسان سپهوند؛ رسول محمدرضایی؛ باب اله حیاتی


بررسی شاخص‌های موثر بر هویت شهروندی و راهکارهای ارتقای آن در شهر تهران(مطالعه موردی منطقه 3 تهران)

دوره 6، شماره 18، شهریور 1393، صفحه 96-106

معصومه رحمانی؛ عزت الله اصغری زاده؛ مهدیه اودرخانی؛ مهدی پورقاسم میانجی


نقش شهرداریها در ارتقای مدیریت شهری با رویکرد محله گرایی

دوره 6، شماره 1 (پیاپی 17)، فروردین 1393، صفحه 19-29

احسان فرخی؛ علی نوری کرمانی؛ علی اکبر رضایی


راهبردهای مدیریتی جهت ارتقای فرهنگ عمومی شهروندان (مورد مطالعه: محلات شهرداری منطقه سه تهران)

دوره 5، شماره 4 (پیاپی 16)، بهمن 1392، صفحه 1-14

مهدی پورقاسم میانجی؛ فاطمه عزیزآبادی فراهانی؛ مهدیه اودرخانی


نقش شهرداری در ارتقای اخلاق شهروندی (شهرداری منطقه ١٧تهران)

دوره 5، شماره 3 (پیاپی 15)، آبان 1392، صفحه 77-87

مهدیه اودرخانی؛ سیدرضا صالحی امیری؛ مهدی پورقاسم میانجی


تحلیل نقش شهرداری به عنوان ارگان اصلی مدیریت شهری و اثرات آن بر ساختار فضایی شهر بابل

دوره 5، شماره 2(پیاپی 14)، تیر 1392، صفحه 39-48

سعید هادی‌زاده فیروز جایی؛ زهرا خدائی


عوامل موثر بر افزایش بهره‌وری نیروی انسانی در شهرداری اهواز

دوره 4، شماره 4(پیاپی 12)، دی 1391، صفحه 88-95

سید رسول صالحی؛ محمد حسین‌پور؛ غلامحسین برکت