کلیدواژه‌ها = بافت فرسوده
سنجش کیفیت زندگی شهری در بافت‌های فرسوده(نمونه موردی: محله علی آباد شهر خرم آباد)

دوره 10، شماره 36، اسفند 1397، صفحه 61-74

راضیه رشیدی؛ احمد زنگانه؛ حمیدرضا صارمی


احیاء بافت فرسوده با رویکرد استراتژی توسعه شهری (CDS)نمونه موردی: بخش مرکزی شهر اهواز

دوره 9، شماره 30، شهریور 1396، صفحه 1-20

محمد رحیم رهنما؛ محمد اجزاء شکوهی؛ زهرا سیاحی


ارزیابی بافت قدیم شهرها مبتنی بر اصول پدافند غیر عامل

دوره 4، شماره 4(پیاپی 12)، دی 1391، صفحه 1-13

حسن کامران؛ مرتضی مرادی؛ حسن حسینی امینی