کلیدواژه‌ها = شهرداری تهران
بررسی امکان شکل گیری مدیریت واحد شهری در تهران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 31 خرداد 1402

10.30495/ums.2023.36720.10291

سید پویا میر مسعودی؛ رضا منصوری ارمکی


بررسی راهکارهای تحقق مدیریت یکپارچه شهری در شهر تهران

دوره 10، شماره 34، شهریور 1397، صفحه 45-60

سید پویا میر مسعودی؛ رضا منصوری ارمکی


ارزیابی عملکرد زیست محیطی شهرداری تهران بر اساس شاخص‌های شهر سبز

دوره 10، شماره 33، خرداد 1397، صفحه 1-15

مونا صالحی برمی؛ علی اکبر رضایی؛ علی نوری کرمانی


بررسی مولفه‌های تاثیر بر ارتقای هوش فرهنگی مدیران شهری مطالعه موردی (منطقه ده شهرداری تهران)

دوره 8، شماره 26، شهریور 1395، صفحه 57-70

سحر شتابان؛ سید موسی پور موسوی؛ علی اکبر رضایی


نقش شهرداری تهران در ترویج ابعاد فرهنگی سبک زندگی اسلامی(نمونه موردی:شهرداری منطقه5تهران)

دوره 6، شماره 20، بهمن 1393، صفحه 56-66

مریم نوذری؛ افسانه زمانی مقدم؛ فاطمه احمدی


ارزیابی اثربخشی اجرای نظام پیشنهادها بر روان‌سازی فرآیندهای اجرایی شهرداری تهران

دوره 3، شماره 3(پیاپی 7)، مهر 1390، صفحه 79-92

مراد کردی؛ محسن قدمی؛ فرداد عدالت خواه


مشارکت‌ شهروندان تهرانی در حوزه فعالیت‌های شهرداری (مطالعه موردی: شهروندان منطقه 4)

دوره 3، شماره 2(پیاپی 6)، تیر 1390، صفحه 33-53

جمال عبداله پور؛ حسن مختارپور؛ رجبعلی مختارپور