کلیدواژه‌ها = مشارکت
شناسایی عوامل اثرگذار بر مشارکت نهاد خانواده در سیاست‌گذاری‌های فرهنگی- تربیتی در کلانشهر تهران(مطالعه مناطق 2 و 12)

دوره 14، شماره 50، شهریور 1401، صفحه 21-34

10.30495/ums.2022.20838

محدثه فدایی؛ سیدرضا صالحی امیری؛ محمود مهر محمدی؛ محمد مهدی ذوالفقار زاده کرمانی


تدوین خط مشی سازمان پارکها و فضای سبز شهری در جلب مشارکتهای مردمی

دوره 7، شماره 22، شهریور 1394، صفحه 2-10

احسان سپهوند؛ رسول محمدرضایی؛ باب اله حیاتی


بررسی عوامل مؤثر در ناکارآمدی طرح‌های توسعه شهری ایران

دوره 7، شماره 22، شهریور 1394، صفحه 12-30

مسعود صفایی پور؛ جعفر سعیدی


بررسی نقش مشارکت شهروندان در توسعه پایدار شهر(‌نمونه موردی: شهر نور)

دوره 7، شماره 21، خرداد 1394، صفحه 36-45

جلال عظیمی آملی؛ سوسن سوداگر


تحلیل و ارزیابی میزان تحقق‌پذیری حکمرانی خوب شهری در ارومیه

دوره 7، شماره 21، خرداد 1394، صفحه 66-80

علیرضا سلیمانی؛ احمد آفتاب؛ شبنم صدق‌کار


تحلیل مؤلفه‌های اثرگذار بر مشارکت شهروندان در اداره امور شهرها (مطالعه موردی: شهر ارومیه)

دوره 4، شماره 3(پیاپی 11)، مهر 1391، صفحه 58-68

رحیم سرور؛ میرنجف موسوی؛ شمس‌اله کاظمی‌زاد


امکان سنجی پیاده سازی مدیریت پسماند در شهرک شهید خرازی ناحیه ٣ منطقه ٢٢

دوره 2، شماره 4(پیاپی 4)، دی 1389، صفحه 81-113

دکتر اسمعیل کاوسی؛ معصومه دادوند


رویکرد مشارکتی و اجتماعی محور در ایجاد فضا‌های امن شهری

دوره 1، شماره 3(پیاپی 3)، دی 1388، صفحه 157-171

الهام ضابطیان؛ زهرا خدائی