کلیدواژه‌ها = مسکن
افزایش اجتماع‌پذیری با طراحی انعطاف‌پذیر فضاهای جمعی مجتمع‌های مسکونی

دوره 14، شماره 52، اسفند 1401، صفحه 19-28

10.30495/ums.2023.21765

نگین قطب الدین؛ علیرضا مستغنی؛ علی عسگری


تحلیلی بر کیفیت زندگی در مساکن مهر در شهرهای میان اندام(مورد مطالعه شهر فسا)

دوره 13، شماره 47، آذر 1400، صفحه 1-14

10.30495/ums.2021.19266

مهدی ابراهیمی بوزانی؛ عباسعلی آروین؛ هانیه ایزدی


ارزیابی وضعیت شاخص‌های مسکن گزینی در شهر (نمونه موردی: شهر اهواز)

دوره 9، شماره 30، شهریور 1396، صفحه 49-63

کرامت الله زیاری؛ محمود آروین؛ حسین فرهادی خواه


ارزیابی شاخص‌های اقتصادی - عملکردی بخش مسکن در مقیاس منطقه‌ای (مطالعه موردی: استان لرستان)

دوره 6، شماره 18، شهریور 1393، صفحه 12-22

امین فرجی ملایی؛ کرامت اله زیاری؛ صابر محمدپور