کلیدواژه‌ها = شهرداری مشهد
طراحی الگوی شایسته سالاری مدیران با رویکرد مدیریت شهری در شهرداری مشهد

دوره 14، شماره 49، خرداد 1401، صفحه 53-65

سراج الدین محبی؛ پروانه گلرد؛ حمیدرضا موحدی زاده


بررسی تحلیلی شکاف بین وضع موجود و وضع مطلوب پیاده‌سازی نظام جانشین پروری در شهرداری مشهد

دوره 8، شماره 27، اسفند 1395، صفحه 15-28

امید علی خوارزمی؛ فاطمه بیگی نصرابادی؛ لیلا جوهری