کلیدواژه‌ها = تاب آوری
آینده پژوهی مدیریت ریسک درشهرها با تاکید بر آسیبپذیری خطرات زلزله

دوره 12، شماره 42، شهریور 1399، صفحه 39-51

حسن نوروزی؛ بختیار عزت پناه؛ رضا ولیزاده


بررسی مولفه‌های تاب آوری شهری با تاکید بر سوانح طبیعی (زلزله)(نمونه موردی منطقه 16 تهران)

دوره 9، شماره 32، اسفند 1396، صفحه 87-100

هانیه توکلی؛ احمد خادم الحسینی؛ ایرج خسروی حاجی وند