کلیدواژه‌ها = توسعه شهری
بررسی پیامدهای زیست‌محیطی و جایگاه محیط‌زیست شهری در برنامه‌های توسعه ایران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 31 خرداد 1402

10.30495/ums.2023.20635.10100

سعید ملکی؛ جعفر سعیدی


عوامل مؤثر بر قیمت‌گذاری پروژه‌های BOT احداث پل‌های عابر پیاده برون‌شهری در راستای توسعه شهری، با روش FDM-BWM

دوره 16، شماره 57، فروردین 1403، صفحه 47-64

10.30495/ums.2024.23129

الهه شفعتی؛ احمد جعفرزاده افشاری؛ حسن جوانشیر؛ وحید برادران


تاثیر اصلاحات ارضی برخرده بورژوازی روستایی و توسعه شهری در کرمانشاه و ایلام

دوره 14، شماره 52، اسفند 1401، صفحه 45-58

10.30495/ums.2023.21767

فرهاد جمشیدیان؛ حمیدرضا سعیدی نژاد؛ سیروس محبی؛ ادریس بهشتی نیا


ارزیابی معیارهای موفقیت آمیز مشارکت عمومی-خصوصی در توسعه شهر شیراز

دوره 9، شماره 32، اسفند 1396، صفحه 19-34

علی مریدیان؛ ناصر یارمحمدیان؛ رضا نصراصفهانی


بررسی وضعیت مشارکت اجتماعی شهروندان در نواحی منطقه 5 شهر تهران

دوره 3، شماره 3(پیاپی 7)، مهر 1390، صفحه 93-124

سروش فتحی؛ جمیله فدوی