بررسی پیامدهای زیست‌محیطی و جایگاه محیط‌زیست شهری در برنامه‌های توسعه ایران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

دانشگاه شهید چمران اهواز

10.30495/ums.2023.20635.10100

چکیده

زمینه و هدف: امروزه توجه به مسائل زیست‌محیطی در برنامه‌ریزی‌ها، فعالیت‌ها و اقدامات توسعه در شهرها، می‌تواند گامی مؤثر در جهت بهبود وضعیت محیط‌زیست و در نتیجه ارتقاء سطح کیفیت زندگی شهروندان باشد.

روش پژوهش: تحقیق حاضر، از نوع کاربردی و روش آن توصیفی- تحلیلی می‌باشد. هدف تحقیق حاضر بررسی پیامدهای زیست‌محیطی و جایگاه محیط‌زیست شهری در برنامه‌های توسعه‌ای کشور است.

یافته‌ها: این تحقیق با نگاهی کلی به جایگاه محیط‌زیست در برنامه‌های توسعه کشور، جایگاه محیط‌زیست شهری را در این برنامه‌ها مورد تأکید قرار می‌دهد. با بررسی برنامه‌های توسعه‌ای کشور آنچه آشکار می‌باشد، لزوم توجه به جایگاه محیط‌زیست در روند تدوین و تصویب قوانین برنامه‌ای است.

بحث و نتیجه‌گیری: عواملی چون ناهماهنگی در اجرا، نبود زیرساخت‌های لازم، مدیریت‌های موازی، عدم تدوین آیین‌نامه اجرایی در زمان مناسب و پیشی گرفتن ملاحظات اقتصادی نسبت به ضرورت‌های حفظ محیط‌زیست منجر به کاهش اثربخشی مواد قانونی مصوب در برنامه‌ها گردیده است. همچنین وظیفه حفظ محیط‌زیست شهری در برنامه‌های توسعه و مدیریت شهری، دستخوش ناهماهنگی‌ها و بی‌توجهی‌های متعددی شده است. از این‌رو تصمیم‌گیری در خصوص ساماندهی و اصلاح وضع موجود با استمداد از قوانین جدیدتر، موضوعی است که باید در تقویت جایگاه واقعی مدیریت شهری و طرح‌های توسعه و تبیین وظایف هر یک از عناصر دخیل در حفظ محیط‌زیست شهری اعم از شوراها، شهرداری‌ها، نهادهای دولتی، بخش خصوصی و غیره بیشتر مورد توجه قرار گیرد. ضرورت دیگر هم تغییر مکانیسم نظارت و ارزیابی عملکرد برنامه‌های محیط‌زیست به ایجاد سیستم متمرکز در سازمان حفاظت محیط‌زیست و تکمیل اطلاعات آن توسط سایر دستگاه‌های ذی‌ربط است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Evaluation of Environmental implications and the status of environmental urban in development plans of Iran

چکیده [English]

Background and Purpose: Particular attention is paid to environmental issues in planning, operations and development initiatives in cities, can be an effective step to improve the environment and the improvement of quality of life of citizens.

Materials and methods: Present study, applied and descriptive-analytic method. The purpose of this study and the environmental impact of the urban environment in the country's development programs.

Results: by studying the development programs of the country what is obvious, the need to explore the environment in the process of legislation program.

conclusions: factors such as inconsistency in implementation, lack of infrastructure, management of parallel, non-drafted executive regulations at the right time and surpassed the economic considerations of the need for environmental protection the law was adopted to reduce the effectiveness of the program has been. Also, the environmental protection in urban development plans and urban management, is subject to numerous inconsistencies and lack of attention. The decision to reorganize and reform the status quo with the help of the new rules, the real issue that should strengthen the position of urban management And development plans and explaining the duties of each of the elements involved in the preservation of the urban environment Including councils, municipalities, government institutions, private sector and others to be considered further. Another necessity of changing the mechanism for monitoring and evaluating the performance of environmental programs to create a centralized system at the Environmental Protection Agency and its data from other devices is concerned.

کلیدواژه‌ها [English]

  • consequences of environmental
  • urban environment
  • development plans
  • urban development
  • urban management: