تأثیر شهرنشینی بر مصرف انرژی در گروه کشورهای منتخب

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه ازاد فیروزکوه

2 استادیار دانشگاه ازاد فیروزکوه

10.30495/ums.2023.20529.10096

چکیده

در دهه‌های اخیر تقاضا برای انرژی به عنوان نهاده‌ای مهم و استراتژیک در تولید کالا و خدمات و نیز به عنوان کالایی ضروری برای مصرف‌کنندگان، به‌شدت افزایش یافته است. شهرنشینی از جمله عواملی است که با انتقال در تابع تقاضا بر مصرف انرژی تأثیرگذار است. در این راستا هدف اصلی این مقاله بررسی ارتباط تئوریک ومیزان تاثیرگذاری شهرنشینی بر میزان مصرف انرژی در گروه کشورهای منتخب صادرکننده نفت می باشد. نتایج حاصل از برآورد مدل به روش اثرات ثابت و گشتاور تعمیم‌ یافته درگروه کشورهای منتخب در دوره زمانی 2012-2000 نشان می دهد شهرنشینی تاثیر مثبت ومعناداری بر میزان مصرف انرژی درگروه کشورهای منتخب دارد.در دهه‌های اخیر تقاضا برای انرژی به عنوان نهاده‌ای مهم و استراتژیک در تولید کالا و خدمات و نیز به عنوان کالایی ضروری برای مصرف‌کنندگان، به‌شدت افزایش یافته است. شهرنشینی از جمله عواملی است که با انتقال در تابع تقاضا بر مصرف انرژی تأثیرگذار است. در این راستا هدف اصلی این مقاله بررسی ارتباط تئوریک ومیزان تاثیرگذاری شهرنشینی بر میزان مصرف انرژی در گروه کشورهای منتخب صادرکننده نفت می باشد. نتایج حاصل از برآورد مدل به روش اثرات ثابت و گشتاور تعمیم‌ یافته درگروه کشورهای منتخب در دوره زمانی 2012-2000 نشان می دهد شهرنشینی تاثیر مثبت ومعناداری بر میزان مصرف انرژی درگروه کشورهای منتخب دارد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The effect of urbanism amount consumption energy in elected groups of the country

چکیده [English]

In recent decades, demand for energy as an important source and strategic in producing good and packages and yet it decrease as a necessary good for users. Urbanism is including witch to transit on demands is influential on Consumption energy. As this jointure the main purpose of this research is considerate theoretical connection and the amount of urbanism‘s effect amount Consumption energy is elected Groups of importing oil countries. The result of assessment’s model method of fixed effects and generalized method of moments (GMM) in elected groups of countries in the period of 2000-2011 indicates that urbanism has positive and meaningful effects on using energy in elected groups of the country.

In recent decades, demand for energy as an important source and strategic in producing good and packages and yet it decrease as a necessary good for users. Urbanism is including witch to transit on demands is influential on Consumption energy. As this jointure the main purpose of this research is considerate theoretical connection and the amount of urbanism‘s effect amount Consumption energy is elected Groups of importing oil countries. The result of assessment’s model method of fixed effects and generalized method of moments (GMM) in elected groups of countries in the period of 2000-2011 indicates that urbanism has positive and meaningful effects on using energy in elected groups of the country.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Urbanism
  • Consumption energy
  • Fixed effects
  • Generalized method of moments