تبیین روش شناسی استفاده از مدل مدیریت ریسک در مدیریت بحران در مناطق شهری(مطالعه موردی استفاده از ارزیابی نیمه کمی ریسک و رادار مدل در تعیین میزان ریسک زلزله در منطقه ۱۳ شهرداری تهران)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 مسئول مکاتبات

2 ندارد

چکیده

در این مقاله در ابتدا به ارائه مفاهیم و فرآیند مدیریت ریسک پرداخته شده و سپس با
تبیین روش شناسی مدیریت ریسک، ارزیابی نیمه کمی خطرپذیری زلزله تشریح شده است. در
ادامه نتایج مطالعه موردی روش مذکور در منطقه ۱۳ شهرداری تهران در قالب رادار مدل ارائه
شده است. در جمع بندی نهایی نحوه کاربرد و استفاده مدیران شهری از نتایج رو ششناسی
ارزیابی نیمه کمی خطرپذیری مدیریت ریسک آورده شده است

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Methodology of Risk Management Model Within Crisis Management of Municipal Area (the case study:evaluation of semi_quantitive Risk and Radar model in determination of risk earthquake amounts,in Tehran 13th municipality)

چکیده [English]

In this research, primarily, the concept and process of Risk Management is represented,then evaluation of semi_quantitive of earthquake dangers are determined by methodology of Risk Management.
Findings of this case study (Tehran, 13th municipality) are revealed in frame of Radar Model.In conclusion, the circumstances of Risk Management danger is also brought out.
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Urban Management
  • risk management
  • Radar Model
  • Tehran Municipality