نقش استراتژیک دولت الکترونیک در تحقق چش مانداز شهر الکترونیک

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

ندارد

چکیده

به موازات تحولات وسیع تکنولوژی و دنیای متغیراطلاعاتی، یکی از مهم ترین مباحث در
جامعه فراگیر فناوری و توسعه اطلاعاتی، مسئله دولت الکترونیک است.دولتی که در آن، کاربرد
شبکه اینترنت توسط سازمانهای دولتی جهت ارایه خدمات و اطلاعات به مردم، شرکتها و سایر
سازمانهای دولتی از الزامات انکارناپذیر آن محسوب شده و بدین ترتیب کلیه شهروندان،
شرکت های تجاری، سایر سازمآنهای دولتی و کارمندان دولت را قادر می سازد تا از طریق یک وب
سایت در شبکه اینترنت و بدون محدودیت های مکانی و زمانی به اطلاعات و خدمات دولتی
دسترسی پیدا کنند.ستونهای اصلی دولت الکترونیک ارتباطی است که دولت با شهروندان،
بنگاههای اقتصادی، کارکنان و سایر موسسات دولتی برقرار می سازد و در واق عاین ارتباط تشکیل
دهنده روح دولت الکترونیک است.دولت الکترونیک پیش نیاز تحقق شهرداری الکترونیکی است و
از سوی دیگر شرط تحقق دولت الکترونیک در کشور نیازمند مشارکت شهروندان الکترونیکی
در این طرح است که نقش مؤثری را در رسیدن به اهداف مورد نظر ایفاء می کند..در این مقاله به
بررسی دولت الکترونیک پرداخته و سپس سعی خواهیم کرد به تاثیر آن در شهر و شهروند
الکترونیک بیان کنیم.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Strategic Role of eـ Government in Access to An eـ City Perspective

چکیده [English]

One of the most important things in overextended technological society which it is accompanied with technological revolution and informative variable world is e_Government.In fact,a kind of government in which Internet web because of getting service and information to people and other governmental organizations is NOT deniable,Therefore,it makes capable all citizens,financial institutes,other governmental organizations and employees to access to Information and services via a locally&timely unlimitedInternet website.
The principles of eـ Government is relation ship between government and citizaens, financial expertises, governmental organizations and employees. However, achievement to eــGovernment in Iran demands e-Citizens’ cooperation who play a significant role in this goal.
This research studies e_Government and then attepts to its effect on e ـ city and eـ Citizen

کلیدواژه‌ها [English]

  • Eـ Government
  • eـ City