مفاهیم مدیریت شهری حضرت رسول اکرم (ص) در شهر مدینه

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

چکیده

حضرت رسول اکرم (ص) به عنوان اسوه حسنه و الگوی جاودانی جوامع انسانی به طور اعم و جوامع اسلامی به طور اخص معرفی گشته است. مفاهیم مدیریت شهری حضرت رسول اکرم (ص) در شهر مدینه می‌تواند از لحاظ برنامه ریزی و طراحی شهری در شهرهای اسلامی معاصر نیز مورد استفاده قرار گیرد. بهره گیری از متون و منابع اسلامی و درک صحیح مفاهیم  کاربردی مدیریت شهری حضرت رسول اکرم (ص) در شهر مدینه می‌تواند راه گشای درک و فهم و رسیدن به الگوها و مفاهیم مدیریت شهری در جوامع امروزی ما باشد. تلاش ما در این نوشتار بررسی مهمترین آموزه‌ها و مفاهیم مدیریت شهری حضرت رسول اکرم(ص) در شهر مدینه می‌باشد که می‌تواند به عنوان یک الگو و تجلی زیبای مدیریت شهری در شهر اسلامی مورد استفاده و استناد قرار گیرد

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Urban management concepts of his holiness the highest prophet in Medina city

چکیده [English]

The holiness the highest prophet has been introduced as a good example & eternal Paradigm of his human societies especially in Islamic societies, the holiness highest prophet's urban management concepts in Medina city can be used in urban designing's &programming in contemporary Islamic cites. Profiling by Islamic text& sources and true understanding of practical concepts of urban management by the holiness, the highest prophet in Medina city can be a solution to understanding & reaching to samples urban management concepts in today's societies. In this writing, we try to inspect the holiness the highest prophet in Medina city that can be used & relayed on as a sample Aesthetic manifestation of urban management in Islamic city.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Urban management – his holiness the highest prophet – city – Islamic city