امکان سنجی پتانسیل‌های گردشگری در شهر سقز با استفاده از مدل SWOT

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

چکیده

هدف این پژوهش، شناسایی توانایی‌های جذب گردشگر شهر سقز و بررسی نقاط قوت و ضعف این آثار، و همچنین کشف فرصتهای در انتظار برنامه و شناسایی موارد تهدید و تبدیل آنها به فرصت در جهت تقویت و توسعه صنعت گردشگری شهر سقز  و ارائه راهبردهای برترو راهکارهای اجرایی لازم است؛ در این راستا، تاسیسات اقامتی و مراکز خدمات‌رسانی و فضای گردشگری شهر سقز، با انجام پژوهش‌های میدانی تعیین و بررسی و پیشنهادات راهبردی، ارائه شده است. روش جمع‌آوری داده ها و تحلیل اطلاعات مورد نیاز، ترکیبی از روشهای اسنادی- تحلیلی و مشاهده - مصاحبه‌ای است. یافته‌های پژوهش، از بررسی توانایی‌های این شهر در زمینه صنعت گردشگری، حاکی از این واقعیت است؛ که این شهر، به لحاظ موقعیت جغرافیایی خاص چهار راهی، گذشته تاریخی، داشتن پتانسیل تجاری و بازارچه‌های مرزی و همچنین بهره‌مندی از آب و هوایی مطبوع در فصول بهار و تابستان، ظرفیت تبدیل شدن به یکی از قطب‌های گردشگری غرب کشور را دارا است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Feasibility of the Tourism Potentials of the Saqhez City by SWOT Model

چکیده [English]

Iran has the important status according to tourism attractions from aspect of various environmental and geographical landscapes and great historical and cultural heritage. Saqhez, the ancient heritage of Sakaha can be an important place for tourism development because of its various monumental, natural and artificial landscapes in Kurdistan Province. The Study of theses attractions and identifying its strengths and weaknesses, as well as opportunities and treats to present the needed strategies is the main aim of this article. Therefore, the facilities and services were studied in Saghez city by field study. In this article, data gathering and analysis is done by using analytical, interview and documental methods.
 The results show that the Saghez city has the important potentials because of its cross-road situation, historical heritages and sweet climate. Also the results show that this city has an important economical potential to become a border market. So, the Saghez city can be one of the more important tourism poles in the west of Iran.
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Tourism
  • Saqhez
  • SWOT