خصوصی‌سازی خدمات شهری فرصت‌ها و چالش‌های فراروی آن در اقتصاد شهری

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

نویسنده و مسئول مکاتبات

چکیده

خصوصی‌سازی یک پدیده جهانی و فراگیر است. در سالیان اخیر تمامی دولت‌ها جهت کاهش میزان هزینه‌ها شروع به واگذاری فعالیت‌هایی به بخش خصوصی کرده‌اند که تا قبل از این توسط نهادهای دولتی صورت می‌گرفت. سرعت خصوصی‌سازی بسته به تعاملات موجود در جامعه، تابعی از وضعیت عمومی حاکم بر اقتصاد جامعه و میزان اجازه‌ای است که حکومت به مشارکت مردم و نهادهای خصوصی می‌دهد. هرچند در عمل ملاحظاتی نظیر کیفیت خدمات، عدالت اجتماعی و شرایط اشتغال، جریان خصوصی‌سازی را مورد تردید قرار می‌دهند لیکن اغلب تجارب جهانی حکایت از تحرک بیشتر اقتصاد شهری و ایجاد کارایی و بهره‌وری بیشتردولت در جریان خصوصی‌سازی دارد. در این میان خصوصی‌سازی خدمات شهری به‌عنوان یکی از زمینه‌های مشارکت بخش خصوصی در نظام مدیریت شهری، چند دهه‌ای است که به ادبیات برنامه‌ریزی شهری نیز وارد شده است و کشورهای مختلف (توسعه‌یافته یا در حال توسعه) به نوعی آن را تجربه کرده‌اند. در این مقاله تلاش می‌شود ضمن ارائه مفاهیم پایه خصوصی سازی، فرایند خصوصی‌سازی خدمات شهری (بعنوان یکی از وظایف دولت‌های محلی) مورد بررسی قرار گرفته و فرصت‌ها و چالش‌های فراروی آن، با توجه به تجارب صورت گرفته ارائه شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Privatization of Urban Services, Opportunities & Challenges facing Urban Economy

چکیده [English]

Privatization is a pervasive and global phenomenon. In recent years, all governments started to transfer to private sector activities that had until then been made by government to reduce expenses. Depending on the interactions in the community, the speed of privatization depends on the governing general condition of the economy and how much the government allows people and private institutions to contribute. Although, in practice, considerations such as service quality, social justice and employment conditions, harms the flow of privatization, but most of the world's experiences show the promotion of urban economy and the creation of more efficiency and productivity of the government during privatization. Privatization of urban services, as a private sector participation in the urban management system, has also entered the urban planning of different countries since decades ago; and, different countries (developed or developing ones) have experienced some form of it. This paper will attempt to study the privatization of urban services (as a duty of local governments) while providing basic concepts of privatization and the opportunities and challenges that follow have been provided. 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Privatization
  • privatization of urban services
  • Urban Management
  • Urban Planning