شهروند مشارکت‏جو و نقش آن در مدیریت شهری(نمونه موردی: شهر ایلام)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجو

2 استاد

چکیده

اگر بخواهیم در توسعه شهرهای امروزی، پاسخگوی احتیاجات امروزی باشیم و سهم نسل‏های آینده از منابع را در نظر بگیریم باید اداره خردمندانه شهرها را بر پایه شهرسازی مشارکتی و مشارکت آگاهانه شهروندان تعریف و برنامه ریزی کنیم.حضور شهروندان در عرصه تصمیم گیری و نزدیکی آنها با مسئولین و متخصصان و دستیابی هر چه سریع تر به خواسته‌ها و نیازهایشان مطابق با شرایط زندگی و ویژگی‏های اجتماعی و اقتصادی از طریق فرایند شهرسازی مشارکتی میسر می‌شود.در حال حاضر جایگاه مشارکت شهروندان در شهرهای ایرانی، در حد ظاهرفریبانه و حداکثر اطلاع‏دهی و مشورت کردن است.هدف کلی از این مقاله نقش شهروند مشارکت‏جو در مدیریت شهری، در شهر ایلام می‌باشد.روش جمع آوری اطلاعات بر مبنای اسنادی و نیز میدانی (پرسشنامه) و نوع تحقیق کاربردی-توسعه‌ای است.برای تجزیه و تحلیل داده‏ها از نرم افزار spss استفاده شده است.روش‏های آماری مورد استفاده در این تحقیق کندال، رگرسیون چند متغیره است.با توجه به نتایج به دست آمده از پژوهش میزان مشارکت بین شهروندان ایلامی در حد کم تا متوسط می‌باشد.
 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Participative Citizen and its role in urban management(A Case Study of Ilam)

نویسندگان [English]

  • Mehdi yaghobi 1
  • Mer najaf Mousavi 2
  • Faramarz Ghorbani 1
  • Marzeh hatami 1
چکیده [English]

If we want shared in development of today's cities and regard the share future generations of the resources we have wisely managed cities based on participatory urban planning and informed participation of citizens in the definition and planning. Participation of citizens in decision-making and close them as soon as possible with authorities and experts, and access to In accordance with the wishes and needs and characteristics of social and economic living conditions through participatory in citizen process is possible. Now days, the participation of citizens in Iran, in an decieve and is the maximum nformed and consulted (Khademolhosseini, 1391, 1) the overall aim of this article participatory role of citizens in urban management in the city of Ilam is On the basis of documents and field data collection questionnaire and applied research-development. For data analysis software is used spss Statistical methods used in this research were Kendal, multivariate regression. According to the results of the study, the participation of citizens in limite is low to moderate
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Keywords: participitation, participatory citizenship
  • urban management, Ilam